Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Ochrona dzikich zwierząt miejskich terenów zielonych

Ochrona dzikich zwierząt miejskich terenów zielonych
📅 Data: poniedziałek, 1 października 2018

⌚ Godzina rozpoczęcia: 14:00

📌 Miejsce: Warszawa - Ursynów, Urząd Dzielnicy Ursynów, al.KEN 61 (pokaż na mapie)

Szczegółowy opis poniżej ⬇️
reklama


Zapraszamy na bezpłatne prelekcje w różnych dzielnicach Warszawy, przede wszystkim w urzędach dzielnic. Będą to spotkania dotyczące ochrony ptaków i nietoperzy mających swoje siedliska w budynkach oraz ochrony zwierząt związanych z terenami zielonymi.

Mamy już kilka ustalonych miejsc i terminów, kolejne miejsca i terminy będziemy podawać w wydarzeniu :).

Prelekcje będą poruszały najbardziej typowe problemy dotyczące ochrony zwierząt w mieście, wynikające m.in. z nieprawidłowego prowadzenia prac remontowych w budynkach zasiedlonych przez ptaki lub nietoperze czy prowadzenia prac ogrodniczych w sposób zagrażający zwierzętom, np. w sezonie lęgowym.

Oto opis projektu realizowanego przez nas, czyli Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków:
Realizujemy projekt „Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt”. Składa się on z cyklu 40 szkoleń dotyczących ochrony dzikich zwierząt w mieście. Szkolenia są związane z dwoma blokami tematycznymi. Pierwszy dotyczy ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych. Drugi, zwierząt związanych z miejskimi terenami zielonymi: ptaków, ale też ssaków, płazów, bezkręgowców. W ramach projektu są też publikowane na naszej stronie www teksty związane z jego tematyką. Powstały materiały szkoleniowe oraz plakat i ulotka. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Ochrony Środowiska.

2. "Ochrona dzikich zwierząt miejskich terenów zielonych". Trwa ok. 2 godzin.
Chcemy dotrzeć m.in. do spółdzielni mieszkaniowych, mieszkańców, urzędników i wykonawców, odpowiedzialnych za terminy i zakres prac takich jak m.in.:
- wycinki i przycinanie drzew i krzewów,
- koszenie trawników,
- wygrabianie liści
- stosowanie pestycydów.

ZAGADNIENIA poruszane podczas spotkania, będą m.in. takie jak:
- uwarunkowania prawne ochrony zwierząt na terenach zielonych
- praktyczne rozwiązania dotyczące ochrony zwierząt na terenach zielonych
- wycinki/przycinanie drzew i krzewów z gniazdami (nie w sez. lęgowym)
- wycinki a nietoperze zimujące w dziuplach
- terminy koszenia a podloty
- "porywanie" podlotów (przez ludzi, myślących, że potrzebują pomocy)
- obrona podlotów przez krukowate
- trucie mrówek = trucie dzięciołów zielonych, które się nimi żywią
- usuwanie/palenie zalegających stert liści i gałęzi = usuwanie/palenie jeży
- różnorodność rodzimych roślin (owoce, nasiona) = pokarm dla bezkręgowców i ptaków
- przejścia dla jeży i innych drobnych zwierząt pod ogrodzeniami
- negatywne skutki stosowania pestycydów
- prawidłowe budki lęgowe dla ptaków jako "ogrodniczej broni biologicznej"
- lepy na szrotówka na kasztanowcach niebezpieczne dla różnych bezkręgowców a nawet małych ptaków (znajdowano przyklejone sikory)
- ptaki i nietoperze i ich siedliska w małej infrastrukturze (latarnie, domki na działkach itp.)
- zbiorniki i zbiorniczki wodne, z których da się napić/wyjść lub które są pułapkami (małe kręgowce, w tym ptaki, też płazy)
- dzikie zakątki ostoją różnorodności biologicznej (nie grabienie liści, martwe drewno, "chwasty", gęste krzewy)
- łąki kwietne a trawniki.

PROWADZĄCA:
mgr Dorota Zielińska - absolwentka Wydział Biologii UW. Od około 10 lat prowadzi działania na rzecz ochrony ptaków w budynkach. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dotyczących tej tematyki (dla urzędników, policji, straży miejskiej, przyrodników, w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie). Zagadnienie ochrony ptaków w budynkach przedstawiała także na konferencjach, m.in. w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wspólnie z Dawidem Zyskowskim napisała książkę "Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony ptaków i nietoperzy związanych z budynkami" (książka do pobrani tu: link ). Autorka wielu ekspertyz ornitologicznych dla termomodernizowanych budynków.

To wydarzenie już minęło.
Sprawdź nadchodzące wydarzenia w dzielnicy Ursynów lub w kategoriach: wykład
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
☕ Postaw kawę