Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

NL FB IG
reklama
Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii
reklama

18. MFF WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

18. MFF WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

reklama
📅 Data rozpoczęcia: piątek, 07 grudnia 2018

⏰ Godzina rozpoczęcia: 17:00

📅 Data zakończenia: czwartek, 13 Grudnia 2018

📌 Miejsce: Warszawa - Śródmieście
   udostępnij tweetnij wykop
[For English scroll down]

6 grudnia rusza 18. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. W programie znalazło się 55 tytułów: pięć stałych sekcji programu i cztery retrospektywy.

W konkursie WATCH DOCS, ocenianym przez międzynarodowe jury, startuje 14 nowych dokumentów. Laureatem nagrody im. Marka Nowickiego jest w tym roku kongijski reżyser Dieudo Hamadi. Na festiwalu zobaczymy 5 jego filmów ukazujących rzeczywistość rozdartego konfliktami Kongo i ludzi, którzy aktywnie próbują ją zmieniać. W czasie, gdy w Katowicach trwać będzie szczyt klimatyczny ONZ, WATCH DOCS pokaże filmy o zmianach klimatu w kontekście praw człowieka. Z kolei w sekcji "Kto broni Twoich praw? " zaprezentuje filmy o tych, którzy aktywnie walczą o prawa człowieka na świecie. Sekcja Dyskretny urok propagandy w tym roku poświęcona jest fenomenowi fake news oraz teoriom spiskowym. Podczas festiwalu nie zabraknie też nowych filmów z Polski ani krótkich metraży.

W tym roku warszawskie projekcje festiwalowe będą odbywać się w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz kinach Muranów i Luna. Bilety wstępu na wszystkie seanse i wydarzenia towarzyszące są bezpłatne. Wybrane filmy festiwalowe będą też dostępne online na platformie vod.pl

Pełen program dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia: link

Bilety wstępu na wszystkie pokazy w ramach 18. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie są BEZPŁATNE.

Zasady wydawania bezpłatnych biletów:
W danym dniu wydawane będą bezpłatne bilety na filmy odbywające się tego dnia i w dniu następnym (np. 7 grudnia będzie można odebrać bezpłatne bilety na filmy pokazywane 7 i 8 grudnia).
6 grudnia będzie można odbierać bilety na pierwsze seanse odbywające się w piątek 7 grudnia.
W kasach kin dostępne będą tylko bezpłatne bilety na seanse odbywające się w danym kinie.
Bezpłatne bilety na pokazy 18. WATCH DOCS będę wydawane w godzinach otwarcia kasy danego kina.
Jedna osoba może pobrać jednorazowo do czterech bezpłatnych biletów na wybrany film.

Godziny otwarcia kas kin:
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski: od 12.00 do rozpoczęcia ostatniego seansu
Kino Muranów: od 10.00 do rozpoczęcia ostatniego seansu
Kino Luna: 30 minut przed rozpoczęciem pierwszego seansu do rozpoczęcia ostatniego seansu

Zasady korzystania z bezpłatnych biletów:
Uprzejmie prosimy o pojawienie się przed salą kinową z bezpłatnymi biletami na wybrany seans na minimum 10 minut przed rozpoczęciem projekcji. Po tym czasie do sali kinowej będą wpuszczane osoby, które nie odebrały wcześniej bezpłatnych biletów i nie możemy zagwarantować wolnych miejsc.

Pełen program dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia: link

-----

55 films from all over the world will be screened during the upcoming 18th edition of the International Film Festival WATCH DOCS. Human Rights In Film. One of the biggest film festivals about human rights in the world starts on 6th December. The program includes: competition, four permanent sections and four retrospectives.

The international jury will judge 14 new documentaries from the Competition. This year, the winner of the Marek Nowicki Prize awarded by the Helsinki Foundation for Human Rights is a Congolese director Dieudo Hamadi. During the festival we’ll see 5 of his films, depicting the reality of Congo, a country full of contradictions and torn by conflicts, and the life of people who work actively to change it. While the United Nation’s climate summit in Katowice will be underway, WATCH DOCS will show films about climate changes in the context of human rights. Section Who Defends Your Rights? will present films about people who fight actively for human rights in the world. Whereas, section Discreet Charm of Propaganda this year is dedicated to the phenomenon of fake news and conspiracy theories. The festival will also offer new Polish film and shorts.

This year, the festival screenings in Warsaw will take place in Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art and Muranów and Luna cinemas. The tickets for all screenings and accompanying events are free of charge. Selected festival films will be also available online on the platform vod.pl.

The full program is already available on the website: link

Tickets to all screenings at the 18th WATCH DOCS. Human Rights in Film International Film Festival are free of charge.

Terms of collecting free tickets:
On each day, tickets will be issued for screenings held on this and on the following day (for example, on December 7, one will be able to pick up tickets for screenings held on December 7 and 8).
On December 6, tickets for December 7 will become available.
At the box office of a given cinema, tickets will be available only for screenings to be held at that cinema.
Free tickets for the 18th WATCH DOCS will be issued within the opening times of ticket offices.
One person is entitled to pick up four free tickets for a given film.

BOX OFFICES OPENING HOURS:
Muranów Cinema: from 10.00 until the beginning of the last screening
Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle: from 12.00 until the beginning of the last screening
Kino Luna: 30 minutes before the first screening until the beginning of the last screening

Terms of use of free tickets:
We kindly ask all ticket holders to arrive at the cinema at least 10 minutes prior to the screening of the film. After this time, people who have not picked up their free tickets at an earlier time will be admitted and we cannot guarantee the availability of seats.

The full program is already available on the website: link

[ Dla pewności sprawdź, czy nic się nie zmieniło na stronie źródłowej - link poniżej. ]
reklama


Sprawdź wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
waw4free zachęca do adopcji! :)
Aby korzystać ze strony, wyłącz oprogramowanie blokujące reklamy i JavaScriptZobacz instrukcję.