Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

newsletter waw4free fanpage instagram
#zostańwdomu i weź udział w wydarzeniach transmitowanych online (tutaj lista).
W związku z epidemią koronawirusa wszelkie wydarzenia odbywające się w przestrzeni miasta są tymczasowo odwołane.
reklama
reklama

CST Konferencja 2019 - Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku

CST Konferencja 2019 - Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku

📅 Data rozpoczęcia: czwartek, 19 września 2019

⏰ Godzina rozpoczęcia: 9:00

📅 Data zakończenia: sobota, 21 Września 2019

📌 Miejsce: Warszawa - Śródmieście, ul. Elektoralna 12, Mazowiecki Instytut Kultury (pokaż na mapie)
KONFERENCJA CST 2019
„Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku”
prelekcje / warsztaty / spektakle / spotkania
19-21.09.2019
Miejsce: Centrum Sztuki Tańca w Warszawie / Mazowiecki Instytut Kultury / ul. Elektoralna 12
Organizatorzy projektu CST: Fundacja Artystyczna PERFORM i Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA/ HOTELOKO movement makers
Partner projektu CST: Mazowiecki Instytut Kultury
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

WSTĘP WOLNY / OBOWIĄZUJĄ ZAPISY do 8.09.2019:
Formularz zgłoszenia: link

Trzydniowa ogólnopolska konferencja naukowa „Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku” to okazja do spotkania się w jednym miejscu badaczy tańca, krytyków, producentów czy artystów, którzy wspólnie dokonają podsumowania, dotyczącego rozwoju tańca i choreografii w Warszawie od początku XX wieku aż do czasów współczesnych. Na konferencję składają się trzy części: naukowa, praktyczna i artystyczna.

Część naukowa konferencji podzielona została na dwa obszary: społeczny (19 września) oraz naukowy (20–21 września). Część społeczna to prezentacje czterech tematów dotyczących aktualnej sytuacji środowiska tańca w Warszawie. Zaprezentowane zostaną możliwości współpracy współczesnych artystów z zagranicznymi twórcami i zespołami oraz proces budowania tanecznej publiczności. W ramach analizy porównawczej przedstawione będą natomiast modele finansowania tańca w Warszawie oraz innych ośrodkach. Wreszcie – podsumowana zostanie dotychczasowa działalność Centrum Sztuki Tańca w Warszawie, z prezentacją założeń jego powstania oraz dyskusją na temat możliwości przyszłego funkcjonowania.

Dwudniowa część konferencji, prezentująca referaty o naukowym charakterze, podzielona została z kolei na cztery bloki poświęcone różnorodnym zagadnieniom dotyczącym zarówno historii tańca, jak i jego kulturowych i społecznych aspektów. Mgr Marta Seredyńska, kuratorka tegorocznej części naukowej konferencji, skupiła się na wielowymiarowej refleksji na temat sztuki tańca i choreografii w Warszawie, dlatego też poszczególni prelegenci i prelegentki zaprezentują różnorodne podejścia do wybranych tematów. Szerokie ujęcie tematyki pozwoliło na skomponowanie programu ukazującego zarówno międzywojenny obraz warszawskiego środowiska tańca, jak i prezentującego sylwetki wybranych twórców i twórczyń działających w Warszawie w drugiej połowie XX wieku oraz współcześnie, a także na zestawienie twórczości artystycznej z działaniami społecznymi czy amatorskimi.

Podczas pierwszego dnia konferencji, prezentującego referaty o naukowym charakterze, skupimy się na prezentacji artystów i artystek tańca, którzy pracę zawodową zaczęli w ostatniej dekadzie XX wieku lub na przełomie wieków i kontynuują ją do dziś. Zastanowimy się też nad inspiracjami współczesnych twórców i twórczyń oraz nad społecznym wymiarem podejmowanych w Warszawie inicjatyw związanych z tańcem.

Kolejny dzień konferencji ukierunkowany zostanie na historyczną refleksję, dlatego też prezentowane wystąpienia dotyczyć będą postaci związanych ze środowiskiem tańca w pierwszej połowie XX wieku oraz w kolejnych dekadach po zakończeniu II wojny światowej. Przekrojowe ujęcie tematów, jak i omówienie sylwetek poszczególnych artystów i artystek pozwoli na szersze przyjrzenie się sztuce tańca w stolicy z perspektywy historycznej. Podsumowaniem konferencyjnych obrad stanie się publikacja (wydana w grudniu 2019), w której znajdą się artykuły powstałe na podstawie referatów oraz zapisy dyskusji panelowych.

Program części praktycznej to warsztaty pod hasłem „MĘSKIE TAŃCZENIE”, które będą poprowadzone przez tancerzy w trzech różnych odsłonach pracy z ciałem: Release Class opiera się na silnym przekonaniu, że taniec jest zarówno przyjemny, fizyczny jak i inteligentny. Nacisk kładzie się na wzorce zmysłowe i dotykowe oraz wgląd w indywidualne możliwości i preferencje uczestników. Clever Method jest metodą warsztatową próbującą inspirować do działania w oparciu o wyobraźnię i potencjał wewnętrzny. Otwiera zamknięte dotąd zakazane pokoje, uwalnia barwy, smaki i dźwięki, o których zapomnieliśmy, że w nas istnieją. Dynamic Flow Dance to warsztat oparty na bazie tańca współczesnego, gdzie ważne są kondycja, eksploracja własnego ciała i dynamika ruchu. Dopełnieniem programu edukacyjnego będą warsztaty site specific, które mają podkreślić społeczny charakter roku 2019. Kuratorką programu jest Paulina Święcańska.

Część naukową i praktyczną codziennie uzupełniać będzie część artystyczna, którą stanowią spektakle w większości zrealizowane przez warszawskie artystki. Zgodnie z ideą „CHOREOGRAFIA JEST KOBIETĄ” zaprezentowane zostaną różne prace wybrane w ramach Programu Spektakli, Koprodukcji i Premier CST 2019 przez komisję w składzie: Magda Chabros, Joanna Chitruszko, Julia Hoczyk, Hanna Raszewska-Kursa, Agata Życzkowska. W środowisku tańca reprezentacja kobiet jest bardzo silna i wyrazista, dlatego program części artystycznej konferencji ma na celu wyeksponować różne spojrzenia na sprawy społeczne z perspektywy kobiety. Będą to prace zarówno młodych twórczyń, które dopiero kończą uczelnie artystyczne, jak i prace dojrzałych, doświadczonych choreografek i tancerek, które stworzyły wiele prac prezentowanych i nagradzanych na festiwalach w Polsce i za granicą. Kuratorką części artystycznej konferencji jest Agata Życzkowska.

Konferencja organizowana jest w ramach programu rozwoju refleksji nad tańcem w Centrum Sztuki Tańca w Warszawie. W 2018 r. odbyła się konferencja „Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura”, a także ukazała się publikacja pod tym samym tytułem. Tegoroczna konferencja jest kontynuacją i rozszerzeniem idei analizy i zobrazowania warszawskiego środowiska tańca. Zapraszamy do wspólnego przyjrzenia się sztuce tańca i choreografii w Warszawie oraz wspólnego stawiania pytań o przyszłość tańca w stolicy.

WSTĘP WOLNY / OBOWIĄZUJĄ ZAPISY do 8.09.2019:
Formularz zgłoszenia: link

-----

Osoby biorące czynny udział w konferencji:

CZĘŚĆ NAUKOWA / Kuratorka: Marta Seredyńska
Karol Adamowicz, Anna Godowska, Julia Hoczyk, Włodzimierz Kaczkowski, Aleksandra Kleinrok, Grzegorz Kondrasiuk, Sławomir Krawczyński, Ewa Kretkowska, Aleksandra Konarska, Janusz Marek, Małgorzata Matuszewska, Mikołaj Mikołajczyk, Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Aleksandra Pacak-Dragańska, Elwira Piorun, Anna Piotrowska, Magdalena Przybysz, Hanna Raszewska-Kursa, Justyna Stanisławska, Joanna Stasina, Joanna Tabaka, Ilona Trybuła, Iwona Wojnicka, Zofia Załęska

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA / Kuratorka: Paulina Święcańska
Artur Grabarczyk, Michał Adam Góral, Anna Piotrowska, Filip Szatarski

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA / Kuratorka: Agata Życzkowska na podstawie spektakli wybranych w roku 2019 przez komisję w składzie Magda Chabros, Joanna Chitruszko, Julia Hoczyk, Hanna Raszewska-Kursa, Agata Życzkowska
Maria Bijak, Agnieszka Borkowska, Józef Buchnajzer, Marek Bula, Aleksandra Bożek-Muszyńska, Izabela Chlewińska, Alicja Czyczel, Karolina Kraczkowska, Paweł Mandziewski, Natalia Oniśk, Aleksandra Osowicz, Piotr Piotrowicz, Anna Piotrowska, Renata Piotrowska-Auffret, Joanna Halszka Sokołowska, Maria Stokłosa, Maciej Tomaszewski, Zofia Tomczyk, Magda Tuka, Anita Wach, Agata Wiedro, Alicja Zalewska, Agata Zataj, Dawid Żakowski

Organizacja: Paulina Święcańska, Agata Życzkowska oraz Joanna Kosiorek, Patrycja Jaszczuk, Adriana Liwara, Angelika Mizińska, Kinga Szewczuk

-----

HARMONOGRAM

Harmonogram Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:
„Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku”
prelekcje, warsztaty taneczne, spektakle, spotkania

19.09.2019 / CZWARTEK
CZĘŚĆ SPOŁECZNA
Taniec w Warszawie: WSPÓŁCZESNE ŚRODOWISKO TAŃCA

9:30–10:00 – Rejestracja uczestników konferencji
10:00–10:15 – Otwarcie części społecznej konferencji: mgr Marta Seredyńska
10:15–11:00 – mgr Iwona Wojnicka – Modele finansowania tańca w kraju i za granicą
11:00–11:30 – Dyskusja
11:30–11:45 – Przerwa
11:45–12:30 – mgr Włodzimierz Kaczkowski – Międzynarodowa współpraca warszawskich artystów tańca w XXI w.
12:30–13:00 – Dyskusja
13:00–13:15 – Przerwa
13:15–14:00 – Joanna Tabaka – Budowanie publiczności tańca w Warszawie
14:00–14:30 – Dyskusja
14:30–14:45 – Przerwa
14:45–15:30 – mgr Joanna Stasina / mgr Janusz Marek – Centrum Sztuki Tańca w Warszawie – historia, obecny model, wizja rozwoju
15:30–16:30 – Dyskusja
16:30-17:00–Podsumowanie części społecznej konferencji: mgr Marta Seredyńska
Prowadzenie panelu i dyskusji: mgr Marta Seredyńska

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA / WARSZTATY
9:00-12:00 – Artur Grabarczyk / RELEASE CLASS
Zapisy zostaną ogłoszone 2 września 2019 r.
Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA – Program Prezentacji Spektakli, Koprodukcji i Premier CST 2019
18:00 - SPEKTAKL „Obserwator” / Izabela Chlewińska / PREMIERA / 60 min.
Bilety 20 zł
19:15 - Oficjalne otwarcie konferencji
- SPEKTAKL „3x20” / Aleksandra Bożek Muszyńska / Zofia Tomczyk / PREMIERA / 60 min.
Bilety 20 zł
21:00 - SPEKTAKLE „Deus ex Running Machina/National Body Art/Vanitas Zdekomponowany” / Tuka Wach / 60 min.
Bilety 20 zł
Dla uczestników konferencji wstęp na spektakle bezpłatny.

---
20.09.2019 / PIĄTEK
CZĘŚĆ NAUKOWA
PANEL I: Taniec w Warszawie: OSOBOWOŚCI PRZEŁOMU WIEKÓW

9:30–10:00 – Rejestracja uczestników konferencji
10:00–10:15 – Otwarcie części naukowej konferencji: mgr Marta Seredyńska
10:15–10:45 – mgr Sonia Nieśpiałowska-Owczarek – Teatr Mały. Scena Impresaryjna Pawła Konica
10:45–11:15 – dr Anna Piotrowska – Działalność choreograficzna Anny Piotrowskiej (okres warszawski: 1995-2013)
11:15–11:45 – mgr Anna Godowska / mgr Sławomir Krawczyński – Od Teatru Bretoncaffe do Święta snów
11:45–12:15 – mgr Aleksandra Pacak-Dragańska – Edyta Kozak – tancerka, choreografka, kuratorka
12:15–12:45 – mgr Elwira Piorun – Warszawska działalność Elwiry Piorun
12:45–13:15 – mgr Ilona Trybuła – Twórczość Ilony Trybuły w Warszawie
13:15–13:45 – Dyskusja
Prowadzenie panelu: Małgorzata Matuszewska

PANEL II: Taniec w Warszawie: WSPÓŁCZESNE INSPIRACJE

14:30–15:00 – mgr Magdalena Przybysz – Niewidzialne choreografie Warszawy – o choreografii codzienności w tkance miasta
15:00–15:30 – Karol Adamowicz – Od tango milonga do choreografii społecznej. O tańczących nie-tancerzach
15:30–16:00 – mgr Justyna Stanisławska – Taniec japoński w choreografii polskich tancerzy i performerów na scenach warszawskich od poł. XX i w XXI w.
16:00–16:30 – mgr Julia Hoczyk – Od „pokolenia solo” do (współ)pracy z innymi – przemiany warszawskiego środowiska nowej choreografii ostatnich lat
16:30–17:00 – Dyskusja
Prowadzenie panelu: mgr Hanna Raszewska-Kursa

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA / WARSZTATY
9:00-12:00 – Filip Szatarski / CLEVER METHOD
Zapisy zostaną ogłoszone 2 września 2019 r.
Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA – Program Prezentacji Spektakli, Koprodukcji i Premier CST 2019
19:00 - SPEKTAKL „Absolwenci” / Agnieszka Borkowska / PREMIERA / 15 min.
SPEKTAKL „ciało, na głos” / Alicja Czyczel / PREMIERA POLSKA / KORPODUKCJA CST / 30 min.
Po spektaklu spotkanie artystów z widzami.
Bilety 20 zł
Dla uczestników konferencji wstęp na spektakle bezpłatny.

---
21.09.2019 / SOBOTA
CZĘŚĆ NAUKOWA
PANEL III: Taniec w Warszawie: ŻYCIE TANECZNE W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU

9:30–10:00 – Rejestracja uczestników konferencji
10:00–10:15 – Otwarcie II dnia części naukowej konferencji
10:15–10:45 mgr Hanna Raszewska-Kursa – Stefania Dąbrowska – od niej wszystko się zaczęło. Dlaczego obecność tańca współczesnego w Warszawie należy liczyć od 1909 r.
10:45–11:15 – dr Aleksandra Kleinrok – Co się stało z salonem, czyli o społeczno-kulturowych przemianach życia tanecznego Warszawy przed II wojną światową
11:15–11:45 – dr Grzegorz Kondrasiuk – Taniec i akrobatyka cyrkowa w międzywojennej Warszawie
11:45–12:15 – mgr Zofia Załęska – Warszawski swing i jego przedwojenne inspiracje
12:15–12:45 – Dyskusja
Prowadzenie panelu: Mikołaj Mikołajczyk

PANEL IV: Taniec w Warszawie: OSOBOWOŚCI DRUGIEJ POŁOWY XX WIEKU

13:30–14:00 – mgr Ewa Kretkowska – „Oto dlaczego jestem primabaleriną” – portret Marii Krzyszkowskiej
14:00–14:30 – mgr Iwona Wojnicka – Działalność taneczna i choreograficzna Witolda Grucy
14:30–15:00 – Mikołaj Mikołajczyk – „Kilka razy zaczynałem od zera” – Gerard Wilk na warszawskiej scenie
15:00–15:30 – Aleksandra Konarska – Twórczość artystyczna Stefana Niedziałkowskiego
15:30–16:00 – Dyskusja
16:00–16:30 Zamknięcie części naukowej konferencji: mgr Marta Seredyńska
Prowadzenie panelu i dyskusji: mgr Marta Seredyńska

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA / WARSZTATY
9:00-12:00 – Michał Adam Góral / DYNAMIC FLOW DANCE
Zapisy zostaną ogłoszone 2 września 2019 r.
Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA – Program Prezentacji Spektakli, Koprodukcji i Premier CST 2019

18:00 – „Black SQR” / Dawid Żakowski/ sztuka nowa/ 50 min. / WORK IN PROGRESS
WSTĘP WOLNY / rezerwacja bezpłatnych wejściówek: biuro@centrumsztukitanca.eu

20:00 - „Wycieka ze mnie samo złoto”/ Renata Piotrowska-Auffret / 55 min.
Bilety 20 zł
Dla uczestników konferencji wstęp na spektakl bezpłatny.

---
Wydarzenie towarzyszące:
Warsztat SITE-SPECIFIC z Anną Piotrowską „dance while walking / streets of presence”

16-20 września 2019 r.
Zapisy zostaną ogłoszone 2 września 2019 r.
Udział bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie pytania prosimy kierować na e-mail: konferencja@centrumsztukitanca.eu

-----

KURATORKI KONFERENCJI:

mgr Marta Seredyńska
Kuratorka Konferencji CST 2019: CZĘŚĆ NAUKOWA
Ukończyła wydział Wiedzy o Teatrze oraz wydział Mediów Interaktywnych i Widowisk na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Politykę Społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie jest doktorantką na wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Założycielka i prezeska Fundacji Rezonanse Kultury. Jako koordynatorka i organizatorka współpracowała m.in. z Malta Festival Poznań, Teatrem Polskim w Poznaniu, Fundacją Scena Współczesna w Warszawie, Festiwalem Nowa Siła Kuratorska w Poznaniu, Fundacją Warsaw Bauhaus. Od 2012 roku pisze i publikuje teksty o tańcu i teatrze. Współpracowała m.in. z „Didaskaliami”, portalem taniecPOLSKA.pl, Internetowym Magazynem „Teatralia”. Aktualnie współpracuje z kwartalnikiem „Taniec” oraz publikuje teksty na swoim blogu.
link

mgr Paulina Święcańska
Kuratorka Konferencji CST 2019: CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Choreografka, pedagog, manager kultury. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Animacja Kultury i Sportu, Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Kulturoznawstwo oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Menedżer kultury oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Produkcja teatralna.
Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Muzyki i Tańca, TVP2 “Dolina Kreatywna”, a także Fundacji Art Stations Foundation. Jako kurator i manager kultury współtworzyła warszawski festiwal Sztuki Niezależnej Re:wizje (2009-2012), Warszawską Platformę Tańca (2014), Centrum Sztuki Tańca w Warszawie (2016-2019). Od 2010 roku jest twórcą i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Tańca Kontakt Improwizacji Warsaw Flow. Od 2011 roku prowadzi Fundację Artystyczną PERFORM, w której realizuje projekty artystyczne, edukacyjne i społeczne. Od 2011 roku prowadzi Fundację Artystyczną PERFORM, w której realizuje projekty artystyczne, edukacyjne i społeczne. W pracy zawodowej wykorzystuje techniki i metody pracy z ciałem m.in. takie jak: animal flow, authentic movement, bodywork, contact improvisation, ecstatic dance, improvisation.
link / link

mgr Agata Życzkowska
Kuratorka Konferencji CST 2019: CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA
Aktorka, performerka, reżyserka, producentka. Absolwentka Wydziału Aktorskiego PWSFTViT w Łodzi (2001). Jest prezeską Fundacji Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’, członkinią prezydium Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Tańca przy Biurze Kultury w Warszawie oraz współorganizatorką projektu Centrum Sztuki Tańca w Warszawie. Od początku związana z teatrem fizycznym w działaniach na pograniczu teatru, tańca i performansu. Przez kilka lat pracowała w Teatrze Polskim w Bydgoszczy jako aktorka. Otrzymała nagrodę im. H. Konieczki dla Najlepszego Młodego Aktora w sezonie 2002/2003 oraz nagrodę za rolę Venticelli w spektaklu „Amadeusz”/reż. Waldemar Zawodziński, przy którym była także asystentką reżysera, a także nagrodę zespołową podczas I Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy 2002 za spektakl „Rodzina Wampira”/reż. Paweł Szkotak (także asystentka reżysera). Była współproducentką i reżyserką castingu obsady polskiej wersji spektaklu „The SHOW MUST GO ON” chor. Jérôme Bel /Teatr Dramatyczny w Warszawie (2011), w którym brała także udział jako producentka i performerka. Przez kilka lat była Redaktor Naczelną pisma społeczno-kulturalnego „RAZEM. Świat w naszych oczach”. Współpracowała z Fundacją Ciało/Umysł jako koordynatorka Festiwalu Ciało/Umysł oraz Warszawskiej Sceny Tańca. W 2011 roku założyła Teatr HOTELOKO - obecnie HOTELOKO movement makers, który współtworzy z Magdaleną Przybysz. Zrealizowała pod skrzydłami Fundacji Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ i HOTELOKO jako producentka, reżyserka, aktorka i performerka ponad 20 projektów teatralnych, tanecznych, społecznych i edukacyjnych m.in. „nowe wyzwolenie”, „Syrena herbem twym zwodnicza – RZECZ O WOLNOŚCI”, „frau blush”, „#moiprzyjacieletancza”, „Absolutely Fabulous Dancers”, „Darklena” „Insta Show”.
link

-----

Współpraca w ramach projektu CST: Centrum w Ruchu, Fundacja Burdąg, Fundacja B’cause, Fundacja Ciało/Umysł, Fundacja Grab Art Foundation / h.art company, Fundacja Movementum/Warsaw Dance Department, Fundacja „Myśl w Ciele” / Warszawska Pracownia Kinetograficzna, Fundacja Rezonanse Kultury, Fundacja Rozwoju Tańca „Eferte” / Mufmi Teatr Tańca, Fundacja Scena Współczesna / Teatr Tańca Zawirowania, Fundacja Sztuka i Współczesność, Fundacja Sztuki Tańca, Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki / Teatr Tańca NTF, Fundacja Wspierania Kultury Strefa ArtsInn, Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych”/ Teatr Limen Butoh, Stowarzyszenie i Kolektyw Artystyczny Format ZERO, Stowarzyszenie Ja Ja Ja Ne Ne Ne / TukaWach, Stowarzyszenie Strefa Otwarta / Warszawski Teatr Tańca, Stowarzyszenie Sztuka Nowa, ZASP-Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, Sekcja Tańca i Baletu, oraz niezależni artyści: Liwia Bargieł, Tomasz Bazan, Anna Godowska i Sławek Krawczyński, Wojciech Grudziński, Mikołaj Mikołajczyk, Ilona Trybuła.

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie
Siedziba: Mazowiecki Instytut Kultury
ul. Elektoralna 12
00-139 Warszawa

Dokładny program i szczegółowe informacje na stronach:
centrumsztukitanca.eu
mik.waw.pl
Instagram: link

[ Dla pewności sprawdź, czy nic się nie zmieniło na stronie źródłowej - link poniżej. ]
 udostępnij tweetnij wykop
Podoba Ci się to wydarzenie?
Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco ze wszystkimi!
! zgłoś błąd/zmianę w tym ogłoszeniu
+ dodaj swoje wydarzenieSprawdź wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
waw4free zachęca do adopcji! :)
Aby korzystać ze strony, wyłącz oprogramowanie blokujące reklamy i JavaScriptZobacz instrukcję.