Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Patafizyka w kwarantannie // Pataphysics in quarantine

Patafizyka w kwarantannie // Pataphysics in quarantine
📅 Data rozpoczęcia: poniedziałek, 16 marca 2020

⌚ Godzina rozpoczęcia: 22:00

📅 Data zakończenia: niedziela, 22 marca 2020

📌 Miejsce: 💻 online (informacje dotyczące transmisji w opisie wydarzenia)

Szczegółowy opis poniżej ⬇️
reklama


[for English scroll down]

Izolacja pozbawiła Cię pracy? Tęsknisz za działaniem artystycznym? Jest nas wiele, zróbmy coś razem! Jako cyfrowe wcielenie Curie City, zapraszamy do udziału w patafizycznym cyberperformansie – interaktywnym czytaniu „Ubu króla” Alfreda Jarry’ego. Gdy nie nadążamy ze śledzeniem absurdów codzienności, zwróćmy się do źródeł absurdu.
W kwarantannie – czyli nigdzie. Jednak dzięki internetowi, nasze „nigdzie” może być wszędzie.

Zapraszamy do udziału artystki/tów, performerki/ów i wszystkich zmęczonych izolacją i spragnionych twórczych działań.

Zasady gry:
1. Dołącz do naszego wydarzenia na FB >> link
2. Do końca tygodnia, czyli do 22.03.2020 zamieść na stronie wydarzenia swoje nagranie video dowolnego fragmentu „Ubu króla” – ma ono trwać 4 minuty 33 sekundy.
3. Po upływie wyznaczonej daty zmontujemy wszystkie fragmenty w jeden cyberspektakl.
4. Możesz skorzystać z dowolnego przekładu dramatu. Tu linki do tekstu:
- przekład polski: link
- przekład angielski: link
- oryginał: link

-------

Did isolation deprive you of work? Do you miss artistic activity? There are many of us, let's do something together! As a digital incarnation of Curie City, we invite you to participate in the pataphysical cyber performance - interactive performative reading of "King Ubu" by Alfred Jarry. When we can't keep up with the absurdities of everyday life, let's turn to the sources of absurd.
In quarantine – that is to say, nowhere. However, thanks to the internet, our "nowhere" can happen anywhere.

We invite artists, performers and all those tired of isolation and thirsty for creative activities.

Rules of the game:
1. Join our event on FB >> link
2. By the end of the week - until 22nd March 2020, post on a video recording of chosen fragment of "King Ubu" on our event’s site. It shall be 4 minutes 33 seconds long.
3. After the deadline, we will assemble all the fragments into one cyber-performance.
4. You can use any edition of the play. Here are links to the text of “King Ubu”:
- Polish translation: link
- English translation: link
- original: link

To wydarzenie już minęło.
Sprawdź nadchodzące wydarzenia w dzielnicy online lub w kategoriach: teatr inne po angielsku
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
🤍 Adoptuj flaminga! ❤️