Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

🔔 FB IG
reklama
reklama

Wyprzedaż garażowa na Zawadach

Wyprzedaż garażowa na Zawadach

reklama
📅 Data: sobota, 19 września 2020

⏰ Godzina rozpoczęcia: 15:00

📌 Miejsce: Warszawa - Wilanów, Hop&Pop, Plac Vogla 62 lok.26 (pokaż na mapie)
wspiera nas
Opti Taxi
   udostępnij tweetnij wykop
Sprzedajemy, kupujemy, wymieniamy się :)

REGULAMIN:

1. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem wyprzedaży jest spółka 7 Wonders sp. z o.o., sp. k., o numerze NIP: 951 248 02 03.
1.2 Wyprzedaż garażowa odbędzie się w niedzielę 19.09.2020 w godzinach 15:00 – 19:00 na placu przy sali zabaw Hop&Pop.

2. Zasady udziału wystawców
2.1 Zgłoszenie udziału w wyprzedaży garażowej odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie go organizatorowi bądź przesłanie na adres email: kontakt@hopandpop.pl . Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z przyjęciem wystawcy do uczestnictwa.
2.2 Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
2.3 Z powodu ograniczonej ilości miejsc zgłoszenie musi zostać zaakceptowane przez organizatora mailowo.
2.4 Wystawca może utracić prawo do udziału w wyprzedaży garażowej z chwilą nieprzestrzegania przepisów Regulaminu.
2.5 Wystawcami nie mogą być osoby lub podmioty, które na co dzień prowadzą działalność związaną z handlem/sprzedażą (nie dotyczy rękodzieła).
2.6 Osoby nieletnie, chcące sprzedawać, powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

3 Obowiązki i prawa wystawców
3.1 Organizator zobowiązuje się zapewnić wystawcy: nieodpłatne miejsce oraz bieżącą koordynację i kontrolę terenu.
3.2 Wystawca urządza stoisko na nieodpłatnie udostępnionym przez organizatora oraz wskazanym przez niego miejscu. Wystawca we własnym zakresie zapewni sobie infrastrukturę stoiska taką jak: stolik, wieszak, krzesło itp.
3.3 Wjazd pojazdem na teren wyprzedaży tylko za zgodą organizatora.
3.4 Wszystkie prace związane z urządzeniem stoiska powinny odbyć się w dniu wyprzedaży garażowej w godzinach 13:00 – 15:00. O godzinie 15:00 wszystkie prace powinny zostać zakończone.
3.5 Wystawca na koniec dnia wyprzedaży, maksymalnie do godziny 20:00 zobowiązany jest do: zdemontowania stoiska, usunięcia eksponatów, sprzątnięcia miejsca swojego stoiska, w tym zabrania ze sobą wszystkich rzeczy, które nie zostały sprzedane oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni do pierwotnego stanu.
3.6 Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa, oraz dbania o mienie i teren udostępniony pod wyprzedaż garażową. Wszelkie szkody i uszkodzenia powinny być niezwłocznie zgłoszone do organizatora.
3.7 Zabroniona jest sprzedaż następujących przedmiotów: niebezpiecznych typu petardy, broń, wymagających koncesji typu alkohol, wyroby tytoniowe lub których posiadanie jest niezgodne z prawem.
3.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane towary, ich jakość oraz stan, jak również za umowy zawarte w trakcie imprezy oraz proponowane ceny.
3.9 Przedmiotami wystawionymi na wymianę lub sprzedaż mogą być wyłącznie rzeczy będące własnością wystawców, nowe (nieudane zakupy/prezenty) lub używane w ilościach detalicznych.
3.10 Wystawcy sami przygotowują swoje przedmioty do sprzedaży, pobierają pieniądze od kupujących i wydają towar.
3.11 Wystawca zobowiązany jest do nadzorowania swojego stanowiska.
3.12 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenia eksponatów znajdujących się na terenie wyprzedaży.
3.13 Organizator nie odpowiada za pojazdy ani inne ruchomości pozostawione przez uczestników wyprzedaży na jej terenie.
3.14 Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, siłą wyższe jak strajki, zamieszki, pożar, uderzenia pioruna, huragan, powódź, grad, deszcz. Zabezpieczenie mienia będącego przedmiotem wyprzedaży od deszczu, wiatru i innych warunków pogodowych pozostaje w gestii Wystawcy.
3.15 Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy organizatorowi oraz innym osobom trzecim w tym za szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie instalacji wodnych, elektrycznych, sanitarnych, instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie organizacji wyprzedaży garażowej.
3.16 W przypadku okoliczności od niego niezależnych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub odłożenia wyprzedaży garażowej.
3.17 Wystawca zobowiązuje się do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej związane z zabezpieczeniem przed Covid-19.
3.18 Wystawca zobowiązuje się do zachowania aktualnych zasad i ograniczeń związanych z zabezpieczeniem przed Covid-19 oraz przestrzegania wyznaczonych przez organizatora odstępów pomiędzy stoiskami, które powinny wynosić min 1,5m.
3.19 Wystawca oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Oświadczenie takie razem z danymi kontaktowymi złożone zostanie przed wejściem na teren wyprzedaży garażowej.
3.20 Uczestnictwo w wyprzedaży jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem uczestnika przez organizatora. Publikacja fotografii odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook oraz innych w materiałach promocyjnych organizatora.
3.21 Na terenie wyprzedaży garażowej obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych.

4 Zasady udziału dla odwiedzających
4.1 Dla odwiedzających wstęp na wyprzedaż garażową jest bezpłatny.
4.2 Uczestnictwo w wyprzedaży jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem uczestnikiem przez organizatora. Publikacja fotografii odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook oraz innych w materiałach promocyjnych organizatora.
4.3 Każdy uczestnik wyprzedaży zobowiązany jest do stosowania się do aktualnych wytycznych zabezpieczających przed Covid-19.
4.4 Na terenie wyprzedaży garażowej obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych.
4.5 Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów pożarowych i bezpieczeństwa oraz do dbania o mienie i teren udostępniony pod wyprzedaż garażową.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych spółkę 7 Wonders sp. z o.o., sp. k., o numerze NIP: 951 248 02 03 w celu organizacji wyprzedaży garażowej.
2. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
4. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania.

[ Dla pewności sprawdź, czy nic się nie zmieniło na stronie źródłowej - link poniżej. ]
reklama


Sprawdź wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
Sprawdź, co dzieje się w ten weekend!
waw4free zachęca do adopcji! :)
sprawdź nasze recenzje jedzenia na mieście :)
Aby korzystać ze strony, wyłącz oprogramowanie blokujące reklamy i JavaScriptZobacz instrukcję.