Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

🔔 FB IG
reklama
reklama

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zagrożenia dla ludzkości”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zagrożenia dla ludzkości”

reklama
📅 Data rozpoczęcia: sobota, 16 stycznia 2021

⏰ Godzina rozpoczęcia: 9:45

📅 Data zakończenia: niedziela, 17 stycznia 2021

📌 Miejsce: 💻 online (szczegóły dotyczące transmisji w opisie poniżej)
OptiTaxi
   udostępnij tweetnij wykop
Linki do paneli konferencyjnych (Google Meet):
16.01.2021 Sobota
10:00-11:30 >> link
11:30-13:00 >> link
13:00-14:30 >> link
14:30-16:00 >> link
16:00-17:30 >> link
17:30-19:00 >> link
17.01.2021 Niedziela
10:00-11:30 >> link
11:30-13:00 >> link
13:00-14:30 >> link
14:30-16:00 >> link
16:00-17:30 >> link

Program konferencji:
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „Zagrożenia dla ludzkości”

Sobota, 16 styczeń 2021 r.
9.45–9.55 - Logowanie się uczestników do platformy spotkania
9.55-10.00 – Uroczyste rozpoczęcie konferencji

Panel I
10.00 – 11.30 (Google Meet)
dr inż. Piotr Kolman
Edukacja obronna obywateli jako remedium na zagrożenie terrorystyczne
mgr Ilona Rytel-Baniak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Polityka Francji w zakresie zwalczania terroryzmu
mgr Magdalena Reps, Wioletta Konieczna (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Terroryzm morski jako zagrożenie bezpieczeństwa w XXI wieku
Sylwia Mazur (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Terroryzm jako globalne zagrożenie dla bezpieczeństwa
Piotr Galemba (Akademia Sztuki Wojennej)
Ochrona i obrona ludności jako wyzwanie dla Polski w XXI wieku
Dyskusja

Panel II
11.30 – 13.00 (Google Meet)
mgr Filip Dobrowolski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Geneza instytucji oficerów łącznikowych służb policyjnych w Europie
mgr Magdalena Reps, Wioletta Konieczna (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Handel ludźmi jako zagrożenie dla bezpieczeństwa człowieka we współczesnym świecie
mgr Paulina Chmielecka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w ujęciu zjawiska imigracji
mgr Magdalena Reps, Wioletta Konieczna (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Problematyka nielegalnego obrotu organami ludzkimi w XXI wieku
Przemysław Szramka (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Broń pozamilitarna w wymiarze sieciowego środowiska bezpieczeństwa społecznego
Dyskusja

Panel III
13.00 - 14.30 (Google Meet)
mgr Klaudia Brończyk (Uniwersytet Śląski)
Dyskryminacja genetyczna jako problem prawny
Rafał Stachyra (Uniwersytet Warszawski)
Zagrożenia związane z niską jakością pożywienia
Piotr Więsyk, Maciej Dobosz, Zuzanna Chilimoniuk, Piotr Wójcik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Cukrzyca & Otyłość - Związek na skalę epidemii
Patrycja Mielniczuk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Sposób żywienia pacjenta, który może zapobiec epidemii chorób układu krążenia
Konrad Chwedczuk (Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach)
Ludzkość u progu wymieralności
Dyskusja

Panel IV
14.30 – 16.00 (Google Meet)
mgr Arkadiusz Waszkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Nierówności ekonomiczne jako problem społeczny i gospodarczy
mgr Angelika Kantor (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Greenwashing jako zagrożenie dla etycznego biznesu
Karolina Magnuszewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski
Daniel Dylewski (Uniwersytet Warszawski)
Załamania systemu finansowego jako zagrożenie dla ludzkości w XXI wieku
Natalia Magnuszewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Przestępczość gospodarcza jako zagrożenie dla ludzkości – istota i rodzaje
Dyskusja

Panel V
16.00 – 17.30 (Google Meet)
mgr Hubert Przybyszewski (Uniwersytet Rzeszowski)
Przestępczość internetowa czyli o zagrożeniach w sieci, w dobie pandemii
Anna Gałuszyńska (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Cyberprzestępczość a (nie)pełna anonimowość w sieci. Instytucja tzw. ,,ślepego pozwu"
Wiktoria Jasińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Cyberzagrożenia w dobie pandemii koronawirusa
Aleksandra Kujawa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Skimming jako poważne zagrożenie dla cyberprzestrzeni
Weronika Zywert (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Phishing jako rosnące zagrożenie dla ludzkości
Dyskusja

Panel VI
17.30 – 19.00 (Google Meet)
mgr Paulina Badura (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tereny poprzemysłowe – zagrożenie nie tylko dla środowisk
mgr Elżbieta Chilińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Czy plastik jest największym zagrożeniem dla ludzkości?
Łukasz Hawrylak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Wpływ preparatów stosowanych do odladzania jezdni na środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem chlorku sodu oraz chlorku wapnia
Maciej Iwanowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Niski poziom świadomości informatycznej społeczeństwa jako zagrożenie dla społeczeństwa
Agnieszka Gryglicka (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Sztuczna inteligencja i jej wpływ na kształtowanie rynku pracy
Dyskusja
Zakończenie obrad pierwszego dnia konferencji

Niedziela, 17 styczeń 2021 r.

Panel VII
10.00 – 11.30 (Google Meet)
mgr Rafał Smoleń (Uniwersytet Warszawski)
Zagrożenia dla państwa i prawa a konstytucyjne stany nadzwyczajne
mgr Rafał Smoleń (Uniwersytet Warszawski)
Referendum – zagrożenie dla władzy parlamentu?
mgr Adam Kądziela (Uniwersytet Warszawski)
Pandemia koronawirusa - zagrożenie dla demokracji?
mgr Adrianna Binaś (Uniwersytet Warszawski)
Skuteczność ochrony społecznych praw człowieka na podstawie wykonywania przez Polskę postanowień Europejskiej Karty Społecznej
Krzysztof Bielecki (Uniwersytet Warszawski)
Jaka demokracja? Nierówności w perspektywie polskiej
Dyskusja

Panel VIII
11.30 – 13.00 (Google Meet)
dr Anna Dąbrowska (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu)
Rozważania dotyczące zmian klimatycznych na podstawie skargi młodzieży portugalskiej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
dr Tomek Dąbrowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu)
Wpływ Covid-19 na postępowanie cywilne
dr Jacek Wiatrowski (Akademia Polonijna w Częstochowie)
Zawód notariusza w dobie pandemii Covid-19
mgr Natalia Jeżewska (Uniwersytet Śląski)
Szanse i zagrożenia w edukacji – o zanikaniu twórczych i innowacyjnych metod
Weronika Nawracaj, Maciej Wnęk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Teorie spiskowe a paranoja polityczna – sposób radzenia sobie ze złożonością współczesnego świata czy zagrożenie dla ludzkości?
Dyskusja

Panel IX
13.00 – 14.30 (Google Meet)
mgr Weronika Muszyńska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Bezrobocie jako rosnące zagrożenie dla społeczeństwa w czasie pandemii COVID-19
mgr Iwona Miciorek-Rozburska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Krucjata Wyzwolenia Człowieka jako odpowiedź na zagrożenia alkoholizmem wśród społeczeństwa
Rafał Szymaniak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Demografia Polski. Niechlubna prognoza ubogiego życia w wieku emerytalnym
Sylwia Mazur (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Ubóstwo jako problem społeczny
Barbara Sikoń (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Pandemia przemocy - wzrost przemocy domowej w czasie pandemii COVID-19 i formy jej przeciwdziałania w ujęciu prawnym
Dyskusja

Panel X
14.30 – 16.00 (Google Meet)
mgr Kalina Lubas (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
Globalne ruchy przestrzenne cudzoziemców jako zagrożenie dla społeczności obszarów lokalnych
Dominika Bobrowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Rodzaje problemów globalnych a możliwości ich rozwiązań w aspekcie społeczno-ekonomicznym
Agnieszka Wójcik, Aleksandra Poślednik (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Cybersamobójstwo jako zagrożenie zyskujące coraz większą popularność w XXI wieku
Magdalena Owsianka (Akademia Sztuki Wojennej)
Kryzys relacji interpersonalny w świecie cybertechnologii
Mateusz Bąk (Uniwersytet Śląski)
Pojęcie i istota zagrożenia cyberterroryzmem
Dyskusja

Panel XI
16.00 – 17.30 (Google Meet)
mgr Klaudia Brończyk (Uniwersytet Śląski)
Dyskryminacja genetyczna jako problem prawny
mgr Katarzyna Lisowska (Miesięcznik "Kraków")
Niedorozwój etyczny człowieka skutkiem łamania praw człowieka i zwierząt
Konrad Chwedczuk (Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach)
Wpływ stresu na rozwój percepcji myślowych w dobie nauczania zdalnego
Maciej Dobosz, Zuzanna Chilimoniuk, Aleksandra Chałupnik, Piotr Więsyk, Piotr Wójcik (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Rola sztucznej inteligencji w onkologii
Kinga Siemieniuk (Uniwersytet w Białymstoku)
Zagrożenia ze strony reklam spersonalizowanych
Dyskusja

Panel XII
mgr Jolanta Martuszewska (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte)
Zagrożenia militarne a przygotowanie ludności
Aleksandra Sadowska, Agnieszka Piecyk (Uniwersytet Rzeszowski)
Przestępczość zorganizowana w XXI wieku - zagrożenie dla Państwa czy obywatela?
Matylda Berus (Uczelnia Łazarskiego)
Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie dla lotnictwa cywilnego
Martyna Terejko, Krystian Sojka (Uniwersytet Rzeszowski)
Broń biologiczna jako zagrożenie dla ludzkości
Aleksander Horyń (Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Nadinterpretacja instytucji domniemania konstytucyjności prawa w czasach pandemii COVID-19 jako zagrożenie dla stabilizacji ustroju i ludzkości
Przemysław Idzikowski (Wojskowa Akademia Techniczna)
Porwania dla okupu jako jedno z najokrutniejszych zagrożeń dla ludzkości
Sebastian Traczyk (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Przestępstwa internetowe: zagrożenie, czy ułatwienie śledztwa? - analiza prawna przypadku
Agnieszka Piecyk, Aleksandra Sadowska (Uniwersytet Rzeszowski)
Pandemia koronawirusa zagrożeniem dla transportu publicznego

Panel XIII
mgr Wąsek Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Mobbing pracowników jako zagrożenie i problem społeczny
mgr Wioleta Kubik (Katedra Socjologii Polityki i Moralności)
Zagrożenia związane z niewiedzą rodziców na temat patologicznych zachowań dzieci
mgr Wioleta Kubik (Katedra Socjologii Polityki i Moralności)
Zachowania agresywne stymulowane wirtualną przemocą jako groźne zjawisko społeczne
Aleksandra Baran, Marcin Gnat (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Samobójstwa wśród młodzieży
Aleksandra Borkowska, Aleksandra Chałupnik, Zuzanna Chilimoniuk, Maciej Dobosz, Anna Sobstyl, Szymon Marosz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Zalanie marzeń alkoholem – problem alkoholizmu w społeczeństwie
Szymon Marosz, Aleksandra Borkowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Marihuana jako pułapka młodzieńczego życia
Martyna Terejko, Krystian Sojka (Uniwersytet Rzeszowski)
Zagrożenia związane z komercyjnym wykorzystywaniem dzieci

Panel XIV
mgr Elżbieta Chilińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Węgiel największym zagrożeniem dla ludzkości?
mgr Marta Drozdowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
mgr Krystian Jaszczyk (Uniwersytet w Białymstoku)
Anomia społeczna jako czynnik zagrożenia na przykładzie eksperymentu Calhouna
mgr Justyna Tyburska (INP PAN)
Kontrola i inwigilacja obywateli na przykładzie Chin
mgr Wioleta Gałat (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Kryzys autorytetów na uczelni
Alexander Stachurski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Sądy Społeczne - powody dla wprowadzenia i główne wyzwania. Inspiracje dla polskiego wymiaru sprawiedliwości
Sebastian Krasuski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Sustainable agriculture in the era of globalization

Panel XV
mgr inż. Monika Zająkała, Sławomir Zająkała (Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Rolnictwo konwencjonalne wykorzystujące środki ochrony roślin i nawożenie mineralne jako zagrożenie dla zdrowia ludzkości
mgr Wioleta Kubik (Katedra Socjologii Polityki i Moralności)
Zanieczyszczenia zbiorników wodnych spowodowane farmaceutykami w perspektywie zagrożenia dla ludzkości
mgr inż. Milena Kobylińska, mgr inż. Agnieszka Decyk, mgr Katarzyna Kurowska
(Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach)
Zagrożenia chemiczne w żywności
mgr Katarzyna Lisowska (Miesięcznik „Kraków”)
Równouprawnieni w cierpieniu – prawa ludzi a prawa zwierząt
Łukasz Nasiadka (Uniwersytet w Białymstoku)
Międzynarodowa prawo ochrona środowiska - aspekty prawne przeciwdziałania globalnej katastrofie ekologicznej

Panel XVI
mgr inż. Monika Zająkała (UTP Bydgoszcz)
Co stracimy, gdy zabraknie pszczół?
Marlena Paradysz (Uniwersytet Rzeszowski)
Zagrożenia związane ze zmianami klimatu
Michał Bielicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Zagrożenia klimatyczne w związku z narastającymi potrzebami na energię elektryczną
Izabela Szałas (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Zagrożenia dla krajów azjatyckich wynikające z topnienia lodowców
Karolina Więcek, Katarzyna Walaszek (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Dostęp do wody – ocena sytuacji i regulacje prawne
Michał Owczarek (Uniwersytet Warszawski)
Czy planetarne zagrożenie w postaci kryzysu klimatycznego stawia nas na powrót w stanie natury?

Panel XVII
mgr inż. Agnieszka Decyk, mgr inż. Milena Kobylińska, mgr Katarzyna Kurowska
(Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach)
Wpływ Bisfenolu A na rozwój otyłości
mgr Katarzyna Kurowska, mgr inż. Milena Kobylińska, mgr inż. Agnieszka Decyk
(Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach)
Znaczenie diety w prewencji oraz wyrównaniu nadciśnienia tętniczego
Maciej Strugała (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy)
Czy globalne ocieplenie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju nowych pandemii?
Agnieszka Piecyk, Aleksandra Sadowska (Uniwersytet Rzeszowski)
Stały wzrost odporności na antybiotyki jako zagrożenie dla ludzkości
Izabela Oleś (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Borelioza - zagrożenie dla ludzkości
Maciej Strugała (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy)
Nadmierna masa ciała jednym z największych wyzwań globalnych XXI wieku
Izabela Oleś (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Otyłość - zagrożenie dla ludzkości
Izabela Oleś (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Wpływ napojów energetyzujących na organizm człowieka
Urszula Strugała, Maciej Strugała, dr. n. o zdr. Piotr Michalski
(Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy)
Niepłodność zagrożeniem dla ludzkości
Aleksandra Chałupnik, Aleksandra Borkowska Zuzanna Chilimoniuk, Anna Sobstyl, Maciej Dobosz
(Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Wpływ skróconego czasu trwania snu na rozwój otyłości i chorób sercowo-naczyniowych

Zakończenie konferencji

[ Dla pewności sprawdź, czy nic się nie zmieniło na stronie źródłowej - link poniżej. ]
reklama


Sprawdź wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
Sprawdź, co dzieje się w ten weekend!