Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

🔔 FB IG
reklama
reklama

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „SZANSE I ZAGROŻENIA DLA LUDZKOŚCI”

reklama
📅 Data rozpoczęcia: sobota, 20 lutego 2021

⏰ Godzina rozpoczęcia: 9:45

📅 Data zakończenia: niedziela, 21 lutego 2021

📌 Miejsce: 💻 online (szczegóły dotyczące transmisji w opisie poniżej)
OptiTaxi
   udostępnij tweetnij wykop
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „SZANSE I ZAGROŻENIA DLA LUDZKOŚCI”
20 - 21.02.2021 r.
ORGANIZATORZY: Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji Instytutu Filozofii i Socjologii

Szczegółowy harmonogram poniżej, dostęp do paneli konferencji pod linkami:

20.02.2021
I - link -10.00-12.30, Katarzyna Lisowska, Anna Gębicka
II - link -12.30-14.00, Magdalena Kloze
III - link -14.00-15.30, Joanna Frask
IV - link -15.30-17.00, Katarzyna Lisowska
V - link -17.00-18.30, Magdalena Białecka
VI - link -18.30-20.00, Magdalena Białecka

21.02.2021
I - link -10.00-11.30, Aleksandra Oczkowiecz
II - link -11.30-13.00, Aleksandra Oczkowiecz
III - link -13.00-14.30, Kamil Kwiecień
IV - link -14.30-16.00, Anna Gębicka
V - link -16.00-18.00, Joanna Frask

HARMONOGRAM:

20.02.2021 r.

9.45 – 9.55 – Logowanie się uczestników do platformy spotkania
9.55 – 10.00 – Uroczyste rozpoczęcie konferencji
10.00 – 11.00 – Wykład inaugurujący konferencję dr hab. Profesor UP Doroty Probuckiej pt. Potępienie kłamstwa i pochwała prawdy w przekazach medialnych

PANEL I (Google Meet)
11.00 – 12.30
Agnieszka Wójcik, Aleksandra Poślednik (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Nowoczesne zagrożenie, czyli słowo o cybersamobójstwie
mgr Patrycja Szczepańska (Szkoła Doktorska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Cyberprzestępczość w świecie finansów
lic. Daniel Dylewski (Uniwersytet Warszawski)
Zagrożenia dla ludzkości - dominacja Big Tech
mgr Bartłomiej Nawara (Uniwersytet Jagielloński)
Superinteligencja 7 lat później. Czy GPT-3 jest drogą do superinteligencji?
Dyskusja
Przerwa

PANEL II (Google Meet)
12.30 – 14.00
Sylwia Mazur (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Sztuczna inteligencja - szanse i zagrożenia
Magdalena Owsianka
Zdalna rzeczywistość, a relacje międzyludzkie. Implikacje dla relacji interpersonalnych
Tamara Szlachta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)
Problemy w komunikacji interpersonalnej jako główne zagrożenie dla zdrowia psychicznego w obecnym świecie
Michał Fornalik (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Designer Babies - szansa czy zagrożenie dla ludzkości?
Dyskusja
Przerwa

PANEL III (Google Meet)
14.00 – 15.30
mgr Magdalena Kloze (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Mediacje transgraniczne w konfliktach dotyczących dzieci
mgr Tomasz Juraszek LL.M., MBA (Sąd Okręgowy w Legnicy, Wydział I Cywilny)
Mediacje w sprawach o rozwód i separację jako szansa dla ratowania małżeństwa
mgr Iwona Ogrodzka (Szkoła Doktorska, ASP Wrocław)
Trudna sztuka współpracy. Laboratoria kolektywnej twórczości i nowe rozwiązania dla społeczeństw
lic. Przemysław Szramka (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
Kształtowanie środowiska bezpieczeństwa poprzez użycie niemilitarnych środków oddziaływania
Dyskusja
Przerwa

PANEL IV (Google Meet)
15.30 – 17.00
mgr Kalina Lubas (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
Wpływ migracji cudzoziemców na bezpieczeństwo i kształtowanie środowiska społecznego w Polsce
dr hab. Ignacy Kitowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Dlaczego obszary wodno-błotne są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa ekologicznego państwa - przykłady z Polski wschodniej
lic. Rafał Stachyra (Uniwersytet Warszawski)
Wioski przyszłości jako szansa na polepszenie warunków życia człowieka
lic. Patrycja Mielniczuk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Dieta śródziemnomorska szansą na dłuższe życie?
Dyskusja
Przerwa

PANEL V (Google Meet)
17.00-18.30
mgr Alicja Dłużewicz (Szkoła Doktorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
(Nie)Zrozumienie zwierząt innych niż ludzie. Czy antropocentryczne postawy prowadzą do utraty bioróżnorodności i wymierania gatunków?
Anna Domańska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny)
Czynniki teratogenne i ich znaczenie w rozwoju osobniczym człowieka
mgr Kamil Kwiecień (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Zużycie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym – stan obecny, wyzwania i perspektywy
Magdalena Kurnatowska, Sylwia Kleemann (WPiA UAM)
Kryzys paliw kopalnianych a przyszłość transportu
Dyskusja
Przerwa

PANEL VI (Google Meet)
18.30 – 20.00
mgr Aleksandra Zając (Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii)
System dozoru elektronicznego w świetle nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego
mgr Agnieszka Majkowska-Bereda (Instytut Nauk Prawnych PAN)
Świetlana przyszłość w porządku prawnym?
dr Jacek Wiatrowski (Akademia Polonijna w Częstochowie)
Analiza uwarunkowań wykonywania zawodu lekarza
Roksana Drążkowska (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Szansa czy zagrożenie? Najstarszy zawód świata, czyli było, ale nie przeminęło – ujęcie historyczno-prawne
Dyskusja

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

21.02.2021 r.

9.45 – powitanie uczestników

PANEL VII (Google Meet)
10.00 – 11.30
mgr Magdalena Jagodzka (Uniwersytet Rzeszowski)
Wizja współistnienia istot ludzkich i pozaludzkich w przestrzeniach urbanistycznych na przykładzie powieści „Zoo city” Lauren Beukes
mgr Arkadiusz Waszkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Rola organizacji międzynarodowych w przeciwdziałaniu nierównościom społecznym
dr hab. JoannaRak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Radykalizacja form kontestacji politycznej jako zagrożenie społeczne
mgr Robert Łojko (WSB we Wrocławiu)
Jak wizerunek przedsiębiorstwa stanowi szansę dla jego funkcjonowania a remedium na zagrożenia
Dyskusja
Przerwa

PANEL VIII (Google Meet)
11.30 – 13.00
mgr Agnieszka Osajda (SGH)
Assessment of Macroprudential Policy tools in EU in the times of COVID-19 pandemic economic shock
mgr Aleksandra Surma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Rozwój organizacji w XXI wieku
mgr Aleksandra Surma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Szanse i zagrożenia organizacji w XXI wieku
Weronika Zywert (UMK)
Handel ludźmi jako rosnące zagrożenie dla świata
Dyskusja
Przerwa

PANEL IX (Google Meet)
13.00 – 14.30
Sylwia Mazur (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Bezpieczeństwo człowieka w obliczu zagrożeń XXI wieku
dr Piotr Kolmann
Działalność operacyjna systemów ratowniczych na potrzeby likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego
Mateusz Adamczyk, Piotr Galemba, Michał Strukowicz (Akademia Sztuki Wojennej)
referat współautorski - 3 częściowy
Położenie geostrategiczne Polski - szanse, wyzwania i zagrożenia w XXI wieku
mgr IlonaRytel-Baniak (UPH)
Analiza potencjału wojskowego Francji
Dyskusja
Przerwa

PANEL X (Google Meet)
14.30 – 16.00
lic. Ernest Szymala (Uniwersytet Warszawski)
Centralizacja władzy w Chinach. Szansa czy zagrożenie?
inż. Anna Gałuszka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Dlaczego potrzebujemy baterii sodowo-jonowych? Możliwości zastosowania ogniw Na-ion na komercyjnym rynku
mgr Krystyna Kacprowska (Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Doktorska, nauki o polityce i administracji)
Analiza poziomu oświaty i dostępu do edukacji w skali globalnej
mgr Elżbieta Chilińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Największe zagrożeniem dla ludzkości XXI w.
Dyskusja
Przerwa

PANEL XI (Google Meet)
16.00 – 18.00
Dominika Bobrowska (Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistycznych w Siedlcach)
Globalne zagrożenia - niepotrzebne zmartwienie czy powód do racjonalnej refleksji
mgr Łukasz Olszewski (Szkoła Doktorska, Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach)
Sztuczna inteligencja - szansa czy zagrożenie?
lic. Martyna Szostek
Spożywanie alkoholu a rozwój płodu. Jak alkohol wpływa na późniejsze życie dziecka?
dr Roman Solecki (Katedra Nauk o Rodzinie i Profilaktyki Społecznej UP, pedagog, logoterapeuta, profilaktyk, psychoterapeuta uzależnień) – zakończenie obrad konferencji wykładem: Logoterapia – w poszukiwaniu sensu w czasach kryzysu
Dyskusja

PANEL XII (Dysk Google)
mgr Marcelina Słaba – Wiącek, mgr Sebastian Wiącek
(PUZ im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu)
Szanse i zagrożenia dla ludzkości poprzez pryzmat i dyktat ekonomicznego zarządzania
mgr Łucja Waligóra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Ład korporacyjny w spółce Tauron Polska Energia
mgr Tomasz Słapczyński (UMCS w Lublinie)
Economic competition in modern international environment
mgr Alicja Pazur (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawa Wydział Zamiejscowy w Lublinie)
Warunki trudne podczas realizacji wychowania fizycznego w ocenie nauczycieli
mgr Wioleta Gałat (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Uczelnia w mediach społecznościowych - znaczenie i efektywność przekazu informacji

PANEL XIII (Dysk Google)
mgr Ewa Majewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Good and badsides of e-learning
mgr Wioleta Kubik (Uniwersytet Łodzki)
Psychologiczne, fizjologiczne i zdrowotne skutki uzależnienia od komputera jako zagrożenie dla ludzkości
Aleksandra Sadowska, Agnieszka Piecyk (Uniwersytet Rzeszowski)
Nauka i praca zdalna- szansa czy zagrożenie?
lic. Aleksandra Abramczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Wysokie technologie - szansa czy zagrożenie dla rozwoju mowy i komunikacji?
mgr Jakub Wołyniec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Cyberspace: Threats and Opportunities

PANEL XIV (Dysk Google)
mgr Damian Skowron (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Czy waluty wirtualne są bezpieczne i staną się "pieniądzem" przyszłości?
mgr Marzena Zieziula (Uniwersytet w Białymstoku)
Przestępczość w czasie pandemii – aspekty kryminologiczne
dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk (Uniwersytet Pedagogiczny)
Przestępczość młodzieży - opis zjawiska i jego przyczyny
Aleksandra Sadowska, Agnieszka Piecyk (Uniwersytet Rzeszowski)
Swobodny dostęp do broni palnej - szansa czy zagrożenie dla ludzkości?
mgr SylwiaOsojca-Kozłowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Turystyka jako szansa i zagrożenie dla ludzkości

PANEL XV (Dysk Google)
mgr Berenika Sikora (Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji)
Dopuszczalność pomocy publicznej na ochronę środowiska
Sebastian Krakuski (Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach)
Wpływ zmian klimatycznych na działalność rolniczą
Aleksandra Furgał (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Analiza możliwości zastosowania energooszczędnego oświetlenia ulicznego zasilanego oze na podstawie wybranej miejscowości
Aleksandra Furgał (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
AGH Solar Plane, czyli szansa na ekologiczne lotnictwo
Matylda Berus (Uczelnia Łazarskiego)
Kosmiczne śmieci jako zagrożenie przyszłości na orbicie i na Ziemi

PANEL XVI (Dysk Google)
mgr Wioleta Kubik (Uniwersytet Łódzki)
Stereotypy i uprzedzenia w odniesieniu do odmienności kulturowej wśród przyszłych pracowników medycznych
lic. Izabela Oleś (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicium)
Powikłania cukrzycy typu II - zagrożenie dla ludzkości
lic. Gabriela Chajska, lic. Izabela Oleś (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Szczepienie na COVID- 19 szansą na normalne życie
mgr Marlena Stradomska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Zagrożenie zdrowia psychicznego a strategie radzenia sobie w trakcie trwania pandemii
Izabela Szałas (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Badania naukowe prowadzone na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jako szansa na rozwój medycyny

PANEL XVII (Dysk Google)
mgr Kinga Mozgiel-Wiecha (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Odwrócony łańcuch dystrybucji produktów leczniczych jako zagrożenie dla polskich pacjentów
lic. Marzena Szydełko, lic. Małgorzata Kiwała (Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych)
Zagrożenia zdrowotne wynikające z insulinooporności
lic. Karolina Przewoźnik (Collegium Humanum Rzeszów)
Psychologia zdrowia – z perspektywy praw człowieka
Łukasz Hawrylak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Fakenewsy w prawie polskim. Uwagi na kanwie zasady wolności słowa
Sebastian Traczyk (KA AFM)
„Upolitycznione” prawo jako przykład zagrożenia społeczeństwa

PANEL XVIII (Dysk Google)
Izabela Szałas (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Zagrożenia płynące z rozpowszechniania politycznych kłamstw na przykładzie „spisku papistów” z 1678 roku
mgr Teresa Michalska (Wspia Rzeszów)
Rozwód w Polsce czy Anglii
Anna Katarzyna Gębicka (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie)
Prawo on-line, czy covid zrobił coś dobrego?
mgr Piotr Kozdrowicki (Uniwersytet Wrocławski)

PANEL XIX (Dysk Google)
mgr Ewelina Kurowicka-Roman (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
Przeciwdziałanie symptomom wypalenia zawodowego nauczycieli
mgr Kamil Roman, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
Szanse i zagrożenia związane z nauczaniem zdalnym w szkole podstawowej
Milena Morajda (V Liceum Ogólnokształcące im. Augustyna Witkowskiego w Krakowie), Manipulacyjny przekaz mediów

[ Dla pewności sprawdź, czy nic się nie zmieniło na stronie źródłowej - link poniżej. ]
reklama


Sprawdź wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
Posłuchaj na temat wybranych wydarzeń w weekend!
Sprawdź, co dzieje się w ten weekend!
Postaw nam kawę