Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Śladami Mistrzów... Wielkie Postacie na Saskiej Kępie - MARCELI POROWSKI - Prezydent Powstańczej Warszawy z ul. Genewskiej 10

Śladami Mistrzów... Wielkie Postacie na Saskiej Kępie - MARCELI POROWSKI - Prezydent Powstańczej Warszawy z ul. Genewskiej 10
📅 Data: niedziela, 12 kwietnia 2015

⌚ Godzina rozpoczęcia: 17:00

📌 Miejsce: Warszawa - Praga Południe, Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23 (pokaż na mapie)

Szczegółowy opis poniżej ⬇️
reklama


W niedzielę 12 kwietnia o godz.17.00 w Promie Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, odbędzie się dwudzieste szóste wydarzenie z cyklu Śladami Mistrzów... Wielkie Postacie na Saskiej Kępie.
"Marceli Porowski - Prezydent Powstańczej Warszawy z ul. Genewskiej 10"
patronat wydarzenia
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

Wieczór dedykowany: wielkiemu patriocie, jednemu z twórców samorządu miejskiego w II Rzeczypospolitej, działaczowi konspiracyjnemu, trzydziestemu pierwszemu Prezydentowi Warszawy, Prezydentowi Powstańczej Warszawy.

W programie m.in. rozmowy Gości Specjalnych z publicznością ilustrowane archiwalnymi materiałami zdjęciowymi oraz fragmentami filmów.

Idea spotkania: pamięć, szacunek, uczciwość – słowa symbole w naszych czasach. Czy stale są nam potrzebne? W listopadzie 2014 r. dedykowałam spotkanie Generałowi Dywizji WP Tadeuszowi Kutrzebie. Rozmawiałam o dramacie września 39 r. z Prof. Markiem Drozdowskim. Obiecałam Panu Profesorowi poświęcić jeden z wieczorów sąsiadowi Pana Generała - Prezydentowi Powstańczej Warszawy Marcelemu Porowskiemu.
Już 12 kwietnia będziemy mogli porozmawiać o czasach trudnych acz ważnych dla dzisiejszej rzeczywistości, w niedzielę będziemy mieć szansę nawiązać waży pokoleniowy dialog. Są pytania, na które zawsze warto szukać odpowiedzi: co wynosimy z domu rodzinnego? Droga do Samorządności - wiedza i doświadczenie w służbie dramatu 1939r. Idąc za Prof. Drozdowskim: jaki był stosunek Marcelego Porowskiego do Prezydenta Sylwestra Starzyńskiego? Jaka była rola Marcelego Porowskiego w czasie Powstania Warszawskiego? Dlaczego Prezydent Porowski zrezygnował z podziemnej działalności po zakończeniu II Wojny Światowej? Dlaczego nie wykonano na Nim wyroku śmierci?

Szukajmy odpowiedzi na pytania. One pomagają nam dorosłym pochylać z się pokorą nad historią i stać po stronie wartości bliskim także wielkiemu Polakowi Prezydentowi Powstańczej Warszawy.
Rozmowy o losach Marcelego Porowskiego dają nam wspólnie szansę. Mnie dała ją, także niezwykła młoda mieszkanka Woli Bystrzyckiej Magdalena Golba, dbająca o pamięć mieszkańców, którzy zamieszkiwali wioseczkę, gdzie urodził się przyszły Prezydent Powstańczej Warszawy.

By pokłonić się godnie wielkiemu Saskokępianinowi, mając do dyspozycji około trzech tygodni czasu na przygotowanie wydarzenia nie sądziłam, że tak bardzo otworzą się serca.

A jednak… dziś znowu mogę słać me wieści…
Czas to bowiem Wielkiej Nocy – symbolu zwycięstwa Dobra nad Złem….

Goście specjalni:
Jadwiga Porowska - Synowa Marcelego Porowskiego
Prof. dr hab. Marek Drozdowski - Honorowy Prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oddział Saska Kępa
Beata Michalec - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
Dr Elżbieta Paziewska - Politechnika Warszawska
Marta Jaszczyńska - Starszy Kustosz Archiwum Państwowego w Warszawie
Krystyna Jakubowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego

Gospodyni wydarzenia Jadwiga Teresa Stępień - autorka, inicjatorka i organizatorka projektu
Szczególne podziękowania za wsparcie składam Gościom Specjalnym wieczoru a także:
Janowi Ołdakowskiemu - Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
Janinie Gregorowicz – Dyrektor Archiwum Państwowego w Warszawie
Magdalenie Golba – mieszkance Woli Bystrzyckiej
Leszkowi Kurowskiemu – Przewodniczącemu Stowarzyszenia Saska Kępa przy SBMPK
Krystynie Gott - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy oddz. TPW
Beacie Michalec - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
Ewie Kielak-Ciemniewskiej - Redaktor Naczelny miesięcznika Stolica
Oldze Łęckiej – Redaktor „Wiadomości Sąsiedzkie”
Jolancie i Jerzemu Hrycakom - Kodak Express Fotocom
Monice Redlickiej – drukarnia P.H.U Krystel
Michałowi Szperlingowi – autorowi projektu graficznego zaproszenia i plakatu
Marii Juszczyk - Dyrektor Prom Klubu Kultury Saska Kępa
Zespołom: Muzeum Powstania Warszawskiego, Archiwum Państwowego w Warszawie
Miesięcznikowi Stolica, Periodyku Saska Kępa, Wiadomościom Sąsiedzkim
Copyright © 2011- 2015 Jadwiga Teresa Stępień - autorka, inicjatorka i organizatorka projektu "Polska Szkoła Mistrzów" - pierwszy element "Śladami Mistrzów... Wielkie Postacie na Saskiej Kępie"

To wydarzenie już minęło.
Sprawdź nadchodzące wydarzenia w dzielnicy Praga Południe lub w kategoriach: spotkanie
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
Wygraj pobyt w hotelu!