Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

🔔 FB IG
reklama
reklama

Warsztat z ekspertem ZZW I Jak czytać drzewa

Warsztat z ekspertem ZZW I Jak czytać drzewa

reklama
📅 Data: sobota, 15 stycznia 2022

⏰ Godzina rozpoczęcia: 12:00

📌 Miejsce: Warszawa - Praga Północ, Kamień. Pawilon Edukacyjny, Wybrzeże Puckie 1 (pokaż na mapie)
OptiTaxi
   udostępnij tweetnij wykop
Dąb z Parku Saskiego.
Niewykluczone, że znał się z Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim, Mieczysławem Foggiem, Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, Hanką Ordonówną, Bolesławem Leśmianem a być może nawet z samą Marią Skłodowską-Curie.
Wiekowy staruszek poznał przez długie swoje życie niejedną historię! Ile od niego moglibyśmy się dowiedzieć?! Świadek naszych losów, historii Warszawy, jej wzlotów i upadków, toczonych bitew i wojen. Świadek transformacji i najnowszego rozdziału dziejów miasta.
Codzienny towarzysz spacerów, wypoczynku, tragicznych zdarzeń i pierwszych miłości pięciu pokoleń warszawianek i warszawiaków.

Tomasz Maksym, dendrolog Zarządu Zieleni opowie o drzewie z gatunku dąb wielkoowocowy (Quercus macrocarpa Michx.) który rósł w Parku Saskim aż do 22 czerwca 2018 r, kiedy to potężna burza wyłamała drzewo w odziomku. Dąb wielkoowocowy występuje naturalnie w Ameryce Północnej, jednakże z uwagi na oryginalne duże liście, szarawe od występującego po spodniej stronie liścia filcu był chętnie sadzony w XIX wiecznych ogrodach w miejscach eksponowanych jako drzewo ozdobne. Drzewo najprawdopodobniej już w XIX wieku zostało posadzone niedaleko wodozbioru zbudowanego na wzór świątyni Westy. Drzewo rosło, a w jego budowie odcisnęła się historia Parku Saskiego.

Razem zabezpieczymy – oszlifujemy i zaimpregnujemy – wycięty plaster z pnia drzewa, ułożymy wspólnie mapę jego historii, porozmawiamy jakie tajemnice można wyczytać ze słojów drzewa. Pień dzięki Wam stanie się ozdobą Kamienia, kolejni odwiedzający będą mogli poznać otworzoną przez Was historię ponad stuletniego drzewa Warszawy.

🟢 PODCZAS WARSZTATÓW:
Warsztat podzielny będzie na dwa moduły:
- podczas pierwszej części pn. „Drzewo jak otwarta księga – jak czytać drzewa” pod okiem Tomka Maksyma zabezpieczymy pień (będziemy szlifować, gładzić i impregnować) oraz odtworzymy historię drzewa.
- podczas drugiej części pn. „Inteligencja drzew” Tomek w oparciu najnowsze badania i własne doświadczenie opowie o tym jak niezwykłe są drzewa, o tym jak się komunikują, dbają o siebie, współdziałają z innymi organizmami.

🟢KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
• dorośli
• młodzież 16+

🟢GDZIE I KIEDY?
15 stycznia 2022 o godzinie 12.00
👉 Pawilon Edukacyjny Kamień na Golędzinowie, nad Wisłą (ul. Wybrzeże Puckie 1)

🟢WYDARZENIE BEZPŁATNE
Organizatorem wydarzenia jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
Zapewniamy wszystkie materiały na warsztat. Prosimy o przybycie w roboczych ubraniach – możliwe, że podczas prac stolarskich zostaną zabrudzone.

🟢ZGŁOSZENIA
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na warsztaty obowiązują ZAPISY❗
Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną, dostępną na końcu wydarzenia.
❗Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres 👉 [email protected]
do 14.01.2022 do godz. 12:00 lub do wyczerpania miejsc.
Organizator prześle maila zwrotnego do każdej osoby zgłaszającej się na warsztat w celu potwierdzenia dostępności miejsc i poinformuje, czy została ona wpisana na listę uczestników.
❗W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz zawrzeć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa, w celu wzięcia udziału w warsztatach w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, ul. Wybrzeże Puckie 1, 03-301 Warszawa, w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail. Zostałem/łam poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: [email protected], mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa (dalej jako „ZZW”).
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w ZZW za pomocą adresu [email protected].
3. Administrator danych osobowych – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej w pkt 3.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZZW przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w treści zgody, wskazanej w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
e) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) ze względu na fakt, iż Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celu określonego w treści zgody.
11. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

❗ Podczas warsztatów będziemy zbierać też zgody na wykorzystanie wizerunku - relacje z warsztatów publikujemy na naszym FB. Udzielenie zgody jest warunkiem udziału.

[ Dla pewności sprawdź, czy nic się nie zmieniło na stronie źródłowej - link poniżej. ]
reklama


Sprawdź wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
Posłuchaj na temat wybranych wydarzeń w weekend!
Sprawdź, co dzieje się w ten weekend!
Postaw nam kawę