Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Kajaki i Rowery Wodne za darmo w Forcie Bema

Kajaki i Rowery Wodne za darmo w Forcie Bema

reklama
W Forcie Bema (od strony ulicy Waldorffa) od 1 czerwca kajaki można zupełnie bezpłatnie wypożyczyć kajak, a od 1 lipca w ofercie znajdą się również rowery wodne!

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW WODNYCH I KAJAKÓW
1. Wypożyczalnia rowerów wodnych jest czynna codziennie w godzinach 10:00 -20:00, przy czym ostatnie wypożyczenie sprzętu może nastąpić do godziny 19:30.
2. Sprzęt znajdujący się w wypożyczalni jest własnością Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Bemowo.
3. Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie - wydający nie może żądać od wypożyczającego żadnej zapłaty w związku z wypożyczeniem sprzętu.
4. Rower wodny może wypożyczyć tylko osoba pełnoletnia, legitymująca się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem (takim jak prawo jazdy lub paszport).
5. Wypożyczenie sprzętu następuje po wypełnieniu „KARTY WYPOŻYCZENIA ROWERU WODNEGO/KAJAKU” przez wypożyczającego oraz po wpłacie kaucji w wysokości 200.00 zł bądź okazaniu pracownikowi wypożyczalni dokumentu tożsamości, celem identyfikacji wypożyczającego i spisaniu jego danych.
6. Każdy wypożyczający może jednocześnie wypożyczyć tylko jeden rower wodny.
7. Sprzęt wypożyczany jest na okres maksymalnie 45 minut.
8. Wypożyczający ma obowiązek zwrócić sprzęt przed upływem 45 minut od jego wydania. Istnieje możliwość ponownego wypożyczenia sprzętu, w przypadku gdy nie ma osób zainteresowanych wypożyczeniem tego sprzętu.
9. Pierwszeństwo w wypożyczeniu sprzętu mają osoby, które znajdują się na pierwszym miejscu w kolejce do wypożyczenia.
10. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ciągu 45 minut od jego wydania, wydający zastrzega sobie prawo do potraktowania tego faktu jako kradzieży sprzętu skutkującego wezwaniem Policji na miejsce zdarzenia, jak również ma prawo odmowy ponownego wypożyczenia sprzętu danej osobie.
11. Osoby nieletnie mogą korzystać ze sprzętu tylko pod opieką osób pełnoletnich, które to ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób nieletnich oraz za ich zachowanie i ewentualne szkody przez te osoby wyrządzone.
12. Wypożyczający jest zobowiązany zakomunikować wydającemu wadliwe funkcjonowanie wypożyczonego sprzętu przed wypłynięciem.
13. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt,
w przypadku jego zaginięcia, uszkodzenia lub ziszczenia zostanie on obciążony kosztami naprawy powstałej szkody.
14. Wypożyczający poprzez czytelny podpis pod niniejszym regulaminem zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień oraz potwierdza fakt pobrania sprzętu i ponoszenia za niego odpowiedzialności.
15. Wydający ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu, jeżeli uzna, że wypożyczający znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
16. Sprzęt zwracany do wypożyczalni winien być oddany w stanie niepogorszonym, umożliwiającym natychmiastowe ponowne wypożyczenie.
17. Każda osoba pływająca rowerem wodnym zobowiązana jest do założenia kamizelki asekuracyjnej i zapięcia jej.
18. Wypożyczającym zabrania się straszenia kaczek i innych zwierząt, niszczenia roślinności, zanieczyszczania terenu fosy i Fortu, spożywania alkoholu, wysiadania z roweru wodnego poza terenem wypożyczalni, zabierania na pokład większej liczby pasażerów niż dopuszczona dla danego sprzętu.
19. W przypadku złych warunków pogodowych, zagrażających bezpieczeństwu wypożyczających, wypożyczanie sprzętu może zostać wstrzymane, a osoby korzystające z wypożyczonego sprzętu zobowiązane do jego niezwłocznego zwrotu.
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
📧 newsletter 👋 przybij piątkę