Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Spotkanie autorskie Marii Cyranowicz i Joanny Mueller - "Machinacje" i "Trule"

Spotkanie autorskie Marii Cyranowicz i Joanny Mueller - "Machinacje" i "Trule"
📅 Data: wtorek, 2 lipca 2024

⌚ Godzina rozpoczęcia: 19:00

📌 Miejsce: Warszawa - Śródmieście, ul. Jazdów 10/2 (pokaż na mapie)

♿ Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością

Szczegółowy opis poniżej ⬇️
reklama


👉 2 lipca godz. 19.00 |
💥 Spotkanie autorskie Marii Cyranowicz i Joanny Mueller - "Machinacje" i "Trule"
🥰Prowadzenie: Beata Gula

ᴄᴢʏ ɴᴇᴏʟɪɴɢᴡɪꜱᴛᴋᴏᴍ ᴡᴄɪąż ꜱɪę śɴɪ? ᴛᴏ ꜱᴇɴ ᴡ ᴘᴀᴍɪęᴄɪ, ᴡ ᴄɪᴇʟᴇ, ᴡ ᴀʟɢᴏʀʏᴛᴍɪᴇ, ᴡ ᴊęᴢʏᴋᴜ?ᴄᴏ ᴘᴏᴇᴢᴊᴀ ᴍᴀ ᴡꜱᴘóʟɴᴇɢᴏ ᴢ ᴛᴇʀᴀᴘɪą ɪ ᴄᴢʏ ᴘᴏᴡɪɴɴᴀ? ᴡɪęᴄᴇᴊ ᴍᴀ ᴅᴏ ᴏᴅᴋʀʏᴄɪᴀ ᴄᴢʏ ᴅᴏ ᴜᴋʀʏᴄɪᴀ?ᴄᴏ ᴡɪᴇʀꜱᴢ ᴡʏᴢᴡᴀʟᴀ, ᴀ ᴄᴢʏᴍ ᴋᴀżᴇ ᴘᴌᴀᴄɪć? ɴᴀ ɪʟᴇ ᴇꜰᴇᴋᴛʏᴡɴᴀ ᴊᴇꜱᴛ ᴊᴇɢᴏ ɢʀᴀ ᴡ ᴀꜰᴇᴋᴛʏ?ᴄᴢʏ ᴘᴏᴇᴛᴋɪ ᴛᴏ ᴡʏʙʀᴀɴᴋɪ, ᴡʏɢɴᴀɴᴋɪ, ᴘʀᴢᴇᴛʀᴡᴀɴᴋɪ? ɢʀᴜᴘᴀ ᴏʙɴɪżᴏɴᴇᴊ ᴏᴅᴘᴏʀɴᴏśᴄɪ ɪ ᴘᴏᴅᴡʏżꜱᴢᴏɴᴇɢᴏ ʀʏᴢʏᴋᴀ? ᴄᴢʏ ɢᴀᴛᴜɴᴇᴋ ɴᴀᴊᴍɴɪᴇᴊꜱᴢᴇᴊ ᴛʀᴏꜱᴋɪ?ᴄᴢʏ ᴋᴏɴꜰᴇꜱᴊᴀ ᴡ ᴘᴏᴇᴢᴊɪ ɴɪᴇ ᴊᴇꜱᴛ ᴅᴢɪś ᴋᴏɴꜰᴇᴋᴄᴊą? ᴄᴢʏ ᴡɪᴇʀꜱᴢ ᴛᴏ ᴀᴢʏʟ, ᴜɴɪᴋ, ᴏʀęż, ᴏᴅᴡᴇᴛ? ᴄᴢᴇᴍᴜ ᴊᴇꜱᴛ ᴛᴡᴏᴊᴀ ɴᴏᴡᴏᴄᴢᴇꜱɴᴀ ᴋᴏɴᴅʏᴄᴊᴀ? ᴋɪᴍ/ᴄᴢʏᴍ ᴊᴇꜱᴛᴇśᴍʏ ᴡ ᴄɪąɢᴌʏᴄʜ ᴍᴀᴄʜɪɴᴀᴄᴊᴀᴄʜ?

Ɔzʎ uǝoןı̣uƃʍı̣sʇʞoɯ ʍɔı̣ąż sı̣ę śuı̣? ꓕo sǝu ʍ dɐɯı̣ęɔı̣’ ʍ ɔı̣ǝןǝ’ ʍ ɐןƃoɹʎʇɯı̣ǝ’ ʍ ɾ̣ęzʎʞn?Ɔo doǝzɾ̣ɐ ɯɐ ʍsdóןuǝƃo z ʇǝɹɐdı̣ą ı̣ ɔzʎ doʍı̣uuɐ? Mı̣ęɔǝɾ̣ ɯɐ po opʞɹʎɔı̣ɐ ɔzʎ po nʞɹʎɔı̣ɐ?Ɔo ʍı̣ǝɹsz ʍʎzʍɐןɐ’ ɐ ɔzʎɯ ʞɐżǝ dłɐɔı̣ć? Nɐ ı̣ןǝ ǝɟǝʞʇʎʍuɐ ɾ̣ǝsʇ ɾ̣ǝƃo ƃɹɐ ʍ ɐɟǝʞʇʎ?Ɔzʎ doǝʇʞı̣ ʇo ʍʎqɹɐuʞı̣’ ʍʎƃuɐuʞı̣’ dɹzǝʇɹʍɐuʞı̣? ꓨɹndɐ oquı̣żouǝɾ̣ opdoɹuośɔı̣ ı̣ dopʍʎższouǝƃo ɹʎzʎʞɐ? Ɔzʎ ƃɐʇnuǝʞ uɐɾ̣ɯuı̣ǝɾ̣szǝɾ̣ ʇɹosʞı̣?Ɔzʎ ʞouɟǝsɾ̣ɐ ʍ doǝzɾ̣ı̣ uı̣ǝ ɾ̣ǝsʇ pzı̣ś ʞouɟǝʞɔɾ̣ą? Ɔzʎ ʍı̣ǝɹsz ʇo ɐzʎן’ nuı̣ʞ’ oɹęż’ opʍǝʇ? Ɔzǝɯn ɾ̣ǝsʇ ʇʍoɾ̣ɐ uoʍoɔzǝsuɐ ʞoupʎɔɾ̣ɐ? ꓘı̣ɯ/ɔzʎɯ ɾ̣ǝsʇǝśɯʎ ʍ ɔı̣ąƃłʎɔɥ ɯɐɔɥı̣uɐɔɾ̣ɐɔɥ?

*** Wydarzeniu będzie towarzyszył kiermasz książki. ***

🤜 Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawa.
🤜 Możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka migowego online w ramach programu m. st. Warszawy "Stołeczne urzędy z usługą tłumacza migowego online".

🫶 5. Festiwal Otwarty Jazdów jest objęty patronatem: KMAG, TVP3, portal internetowy warszawa.ngo.pl, RDC, Radio Kampus.

👏 Identyfikacja wizualna: Witold Dąbrowski. ///

To wydarzenie już minęło.
Sprawdź nadchodzące wydarzenia w dzielnicy Śródmieście lub w kategoriach: spotkanie
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
☕ Postaw kawę