Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

OWSIANNA / ŻÓŁKIEWSKA MINIMALIZM, STRUKTURA, KONSTRUKCJA - KONCEPCJA W PROCESIE TWÓRCZYM

OWSIANNA / ŻÓŁKIEWSKA       MINIMALIZM, STRUKTURA, KONSTRUKCJA - KONCEPCJA W PROCESIE TWÓRCZYM
📅 Data: czwartek, 14 czerwca 2018

⌚ Godzina rozpoczęcia: 18:00

📌 Miejsce: Warszawa - Mokotów, Żwirki i Wigury 16 / Business Garden Warszawa (pokaż na mapie)

Szczegółowy opis poniżej ⬇️
reklama


Zapraszamy na wernisaż wystawy "Minimalizm, Konstrukcja, Struktura - koncepcja w procesie twórczym", który odbędzie się 14.06.2018 roku o godzinie 18:00 w Galerii Sztuki Tymczasowa.

Wystawa ,,Minimalizm, Konstrukcja, Struktura - koncepcja w procesie twórczym’’, prezentuje twórczość Anity OWSIANNEJ i Sylwii ŻÓŁKIEWSKIEJ - artystek bardzo świadomie operujących wybranymi środkami plastycznymi - poruszających się w nurcie prostych form minimalizmu, monochromatyzmu, jak i silnego przekazu znaku, strukturalności i konstrukcji. Obydwie artystki przetwarzają własne przeżycia lub obserwacje, stosując surowe środki wyrazu, eliminując nadmiar skomplikowanych rytmów, układając zarówno w procesie życia jak i twórczym własną, klarowną przestrzeń. Podobnie jak w konstruktywizmie, artystki nawiązują do form, struktur i przestrzennych konstrukcji architektonicznych wszechobecnych wokół nas - form nieożywionych, stałych, ustrukturyzowanych, raczej monochromatycznych, poddawanych jednak pewnym procesom naturalnych sił natury - degradacji i rekonstrukcji.

Joanna Pongowska, Kurator

____________________

Please join us at the opening of the exhibition "Minimalism, Construction, Structure - concept in the creative process", which will take place on 14/06/2018 at 18:00 in Tymczasowa Art Gallery.

The exhibition "Minimalism, Construction, Structure - concept in the creative process", presents works of Anita OWSIANNA and Sylwia ŻÓŁKIEWSKA - artists very consciously operating with selected artistic media - simple forms of minimalism, monochromatic color selection, graphical signs, structurality and construction. Both artists process their own experiences or observations, analyzing and eliminating the excess of complex rhythms, arranging their own, clear space in both the process of life and the creativity. Similarly to constructivism, artists refer to the forms, structures and spatial architectural constructions all around us - inanimate forms, solid, structured, rather monochromatic, subjected to certain processes of natural forces of nature - degradation and reconstruction.

Joanna Pongowska, Curator

____________________

Wernisaż/Opening: 14.06.2018
Wystawa/Exhibition: 15.06 - 02.08.2018
Artystki/Artists: Anita OWSIANNA/Sylwia ŻÓŁKIEWSKA
Kurator/Curator: Joanna Pongowska

Anita OWSIANNA - artystka wizualna. Absolwentka Wydziału Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (2015) oraz Wydziału Sztuki na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (2013). Uprawia malarstwo, eksperymentuje z instalacją artystyczną oraz fotografią. Dyrektor Artystyczny 9. edycji Art Fresh Festival w Warszawie (2018). Uczestniczka międzynarodowych targów The Other Art Fair London (2017)

Sylwia ŻÓŁKIEWSKA - artystka wizualna, projektantka, menedżerka kreatywna. Absolwentka Wydziału Grafki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w pracowni Filmu Animowanego prof. Jerzego Kuci (2007). Laureatka 2. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego Jesienne Konfrontacje (2010), stypendystka MKiDN (2017). Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę cyfrową, eksperymentuje z filmem animowanym i nowymi mediami.

____________________

Anita OWSIANNA - visual artist. Graduate of the Faculty of Artistic Education at the University of Arts in Poznań (2015) and theFaculty of Art at the Academy in Częstochowa (2013). She mainly deals with painting, experiments with art installations and photography. Artistic Director of the 9th edition of the Art Fresh Festival in Warsaw (2018). She took part in the international trade fair The Other Art Fair London (2017).

Sylwia ŻÓŁKIEWSKA - visual artist, designer, creative manager. Graduate of the Graphic Department of the Academy of Fine Arts in Krakow, diploma in the studio of Animated Film prof. Jerzy Kucia (2007). Laureate of the 2nd Triennial of Polish Modern Painting, Autumn Confrontations (2010), scholarship holder of the Ministry of Culture and National Heritage (2017). Her portfolio includes: paintings, drawing, digital graphics, experiments with animated lm and new media.

To wydarzenie już minęło.
Sprawdź nadchodzące wydarzenia w dzielnicy Mokotów lub w kategoriach: spotkanie wystawa po angielsku
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
📱 Kanał nadawczy 📱