Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

🔔 FB IG
reklama
reklama

Debata "Nowelizacja ustawy o IPN w kontekście międzynarodowym"

Debata "Nowelizacja ustawy o IPN w kontekście międzynarodowym"

reklama
📅 Data: czwartek, 02 lipca 2020

⏰ Godzina rozpoczęcia: 18:00

📌 Miejsce: 💻 online (szczegóły dotyczące transmisji w opisie poniżej)
   udostępnij tweetnij wykop
Przed paroma dniami, Sejm uchwalił nowelizację ustawy o IPN, która wprowadza trwałe nieprzedawnianie się karalności zbrodni komunistycznych. Nowelizacja ma wejść w życie 31 lipca 2020 r.

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza serdecznie do wysłuchania debaty online pt. "Nowelizacja ustawy o IPN w kontekście międzynarodowym", która jest trzecią dyskusją z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0".

Zaproszeni Goście podejmą dyskusję w szczególności na temat:

- aktualnej konstrukcji prawnej ustawy i jej skutków w kontekście rozliczania zbrodni komunistycznych;
- krajowego i międzynarodowego odbioru polskich prac nad nowelizacją ustawy, potencjalnych reakcji partnerów zagranicznych;
- projektów nowelizacji ustawy o IPN z 2018 i 2020 r. - podobieństwa i różnice z punktu widzenia wizerunku państwa polskiego zagranicą.

W debacie wezmą udział:

• Prokurator Jacek Wygoda
(sędzia Sądu Najwyższego, były dyrektor Biura Lustracyjnego IPN)

• Prof. Ireneusz Cezary Kamiński
(prawnik, Instytut Nauk Prawnych PAN)

• Dr hab. Bogusław Kopka
(historyk, Fundacja im. Janusza Kurtyki)

• Marek Skulimowski
(dyplomata, Prezes i Dyrektor Wykonawczy Fundacji Kościuszkowskiej)

Dyskusję poprowadzi: red. Tadeusz Płużański (publicysta, prezes Fundacji "Łączka") - pierwszy dziennikarz, który nagłośnił sprawę przedawnienia zbrodni komunistycznych z dniem 1 VIII 2020 r.

Debata odbędzie się w formie online na kanale YouTube "Blogpressportal">> link dnia 2 lipca 2020 r. (czwartek) o godzinie 18:00.

Bezpośredni link do transmisji zostanie zamieszczony na kilka dni przed debatą na stronie: link i na Facebooku: link.

Podczas transmisji live będzie możliwość zadawania pytań prelegentom za pomocą czatu, do czego serdecznie zachęcamy!

Wsparcie od strony technicznej zapewni portal Blogpress.pl, Partner Medialny cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość 2.0".

----------

Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość 2.0”.

Podobnie jak w pierwszej edycji projekt zakłada zorganizowanie od kilku do kilkunastu debat z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów, ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych, ekspertów z zakresu komunikacji, dziennikarzy i publicystów. Debaty, wchodzące w skład cyklu pogrupowane są tak jak w poprzedniej edycji w cztery główne bloki tematyczne a każdy z nich dotyczył relacji Polski z innym krajem. W tej odsłonie wspólnie z ekspertami zbadamy stosunki Polski z Białorusią, Litwą, państwami bałtyckimi i państwami grupy V4.

Zbadane w poprzedniej odsłonie cyklu zagadnienia związane z relacjami polsko-niemieckimi, polsko-rosyjskimi, polsko-ukraińskimi i polsko-żydowskimi nie zostaną jednak całkowicie porzucone a pogłębione. Co jakiś czas proponowana będzie debata typu case study, w ramach której organizatorzy spojrzą na przedyskutowane już w zeszłym roku stosunki z perspektywy konkretnie zdefiniowanych i rozogniających je kazusów.
Większość z debat, jak w poprzedniej edycji, prowadzona jest przez eksperta, moderującego spotkanie i zaangażuje trzech panelistów, zapewniających spojrzenie na omawiane zagadnienia z różnych perspektyw.

Przyczynkiem do pochylenia się nad opisywanym powyżej projektem stały się komentowane szeroko od lat w debacie publicznej problemy w sferze spojrzenia na wspólną przeszłość Polski i jej partnerów. Mając świadomość trudności związanych z różnie ukształtowaną pamięcią zbiorową, ale także ich wpływu na postrzeganie Polski zagranicą, Fundacja prowadzi projekt o podwójnym i komplementarnym celu: deskryptywnym, polegającym na założeniu konieczności przeanalizowania najważniejszych problemów, określenia ich genezy i charakteru oraz celu o charakterze normatywnym, a więc związanym z podjęciem próby określenia metod i kierunków odpowiedzi na wyniki diagnozy. Świadczy to jednocześnie o chęci dotarcia do istoty problemu, jak i o pragmatycznym i odpowiedzialnym, nakierowanym na wsparcie instytucji publicznych, nastawieniu organizatorów.

Cykl "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0" stanowi część projektów i zadań publicznych: "«Przeciw krzywym zwierciadłom». 4-filarowa, kompleksowa strategia aktywizująca obywateli do troski o dobre imię Polski oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" - zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020; "Podium - trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki. W stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, «parasolowej» i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej zagranicą" - zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030; "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0" - projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutra".

[ Dla pewności sprawdź, czy nic się nie zmieniło na stronie źródłowej - link poniżej. ]
reklama


Sprawdź wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
waw4free zachęca do adopcji! :)
Aby korzystać ze strony, wyłącz oprogramowanie blokujące reklamy i JavaScriptZobacz instrukcję.