Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

EDUKATOR PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I STOPNIA

EDUKATOR PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I STOPNIA

reklama
📅 Data: środa, 25 maja 2022

⏰ Godzina rozpoczęcia: 9:00

📌 Miejsce: Warszawa - Wawer, ul. Kąkolowa 6 (pokaż na mapie)
   udostępnij tweetnij wykop
To wydarzenie już minęło.
Sprawdź nadchodzące wydarzenia w dzielnicy Wawer lub w kategoriach: warsztaty


REKRUTACJA NA SZKOLENIE EDUKATOR PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I STOPNIA

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału bezpłatnym szkoleniu mpt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia”.
Szkolenie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień.
Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz.

Program szkolenia:
– 20 godz. trening psychologiczny;
– 10 godz. wykłady;
– 40 godz. warsztaty;
– 20 godz. warsztaty (staż),
– 10 godz. superwizji własnej pracy profilaktycznej.

Zakres merytoryczny szkolenia i jego formy realizacji.
1. Trening psychologiczny 20 godzin dydaktycznych – celem treningu jest autorefleksja i rozwój własnej inteligencji emocjonalnej (kompetencje interpersonalne i psychospołeczne) niezbędnej do pracy z ludźmi i w zakresie profilaktyki uzależnień.
Do głównych elementów i celi realizacji treningu należeć będzie:
- grupa otwarcia celem, której będzie zbudowanie podstawowego bezpieczeństwa i zaufania, otwartość, wzajemne poznanie się uczestników, integracja grupy;
- autorefleksja i rozwój inteligencji emocjonalnej (kompetencje interpersonalne i psychospołeczne);
- świadomość własnych emocji i procesów motywacyjnych;
- osobisty inwentarz (uczestnik określi swoje zasoby i obszary do dalszej pracy z obszaru inteligencji emocjonalnej).
Metoda realizacji treningu to praca na procesie grupowym: uruchomionym, prowadzonym oraz zakończonym, świadomym, bezpiecznym i odpowiedzialnym prowadzeniem przez realizatora treningu. Wszystkie wyżej przedstawione elementy i cele treningu będą realizowane w całym czasie jego trwania.
2. Wykłady 10 godzin dydaktycznych – uczestnicy przyswoją wiedzę z następujących obszarów tematycznych:
Zagadnienia dotyczące standardów profilaktyki uzależnień, uzależnienie jako choroba i standardy medyczne, teorie rozwojowe dzieci i młodzieży, specyfika rozwoju uzależnienia młodzieży, czynniki chroniące i czynniki ryzyka oraz zachowania problemowe młodzieży, motywowanie do zmiany zachowania dziecka.
3. Warsztaty 40 godzin dydaktycznych – uczestnicy poprzez ćwiczenia i inne formy aktywizujące zdobędą praktyczne umiejętności w następujących obszarach:
Warsztat 1 – diagnoza używania SPA i kwalifikacja do dalszego postępowania-10 godz.
Warsztat 2 – praca indywidualna z dzieckiem używającym SPA – 10 godz.
Warsztat 3 - praca z rodziną dziecka używającego SPA – 10 godz.
Warsztat 4 – praca grupą, projekty profilaktyczne – 10 godz.
4. Warsztaty (staż) 20 godzin dydaktycznych – zajęcia stażowe będą realizowane w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku. Uczestnicy szkolenia będą współuczestniczyć w terapii z pacjentami Ośrodka i będą mieli okazję z meta-poziomu spostrzegać oraz zrozumieć proces rozwoju uzależnienia młodzieży.
Stażysta będzie realizował staż w pod opieką doświadczonego specjalisty terapii uzależnień w formie obserwatora, współprowadzącego zajęcia i prowadzącego samodzielnie zajęcia. Stażysta poprzez kontakt z młodzieżą uzależnioną od substancji psychoaktywnych i bieżące omawianie swoich spostrzeżeń będzie weryfikował swoje przekonania oraz nabywał doświadczenia zawodowego. Staż to też moment na sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Zadania do zrealizowania przez stażystę to: - poznanie programu terapii stacjonarnej młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych; - współprowadzenie spotkań diagnostycznych, motywacyjnych i interwencyjnych z pacjentami Ośrodka; - przygotowanie i realizacja grupowych zajęć dla pacjentów Ośrodka.
Warsztaty zostaną zrealizowane w czasie 20 godzin dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia, w okresie dwóch dni.
Uwaga: W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz używania substancji psychoaktywnych w tym również nikotyny i kofeiny!
5. Warsztaty superwizji – 10 godzin.
Superwizja będzie miała charakter superwizji własnej pracy profilaktycznej oraz superwizji szkoleniowej. Spotkania z superwizorem będą realizowane w formie spotkania 15 osobowej grupy superwizyjnej. Podczas spotkań z superwizorem każdy z uczestników będzie prezentował wybraną przez siebie część swojej pracy w zakresie działań profilaktycznych. Przedstawiany materiał będzie omawiany i podawany analizie przez superwizora jak i wszystkich uczestników spotkania w obszarze adekwatności i skuteczności realizowanej pracy profilaktycznej.

Jedna grupa uczestników liczyć będzie 20-30 osób, która w procesie realizacji szkolenia będzie dzielona na dwie podgrupy nie większe niż 15 osób każda. W jednej podgrupie może być tylko jedna osoba z tego samego miejsca pracy.

Terminy drugiego szkolenia:
I sesja zajęć 25-26-27.05.22r.
II sesja zajęć 9-10.06.22r.
III sesja zajęć 29-30.06-1.07.22r.
IV sesja zajęć 14-15.07.22r.

Miejsce szkolenia:
Realizacja treningów, wykładów i warsztatów oraz noclegi i wyżywienie:
– Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 00-001 Warszawa. Dojazd z Warszawy: Autobusem nr 142 i 702 przystanek Odrębna 01.
– Dom Terapii ul. Kąkolowa 6, 04-848 Warszawa.
Realizacja warsztatu (stażu): Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29 (wejście od ul. Borowej 6/12). Dojazd z Warszawy: SKM S1, koleje mazowieckie, autobus nr 702 oraz – Mini Bus
Zgłoszenia udziału w szkoleniu

Formularz zgłoszeniowy >> link

Program i zasady uczestnictwa >> link

Szczegółowe informacje:
Biuro realizacji szkoleń – tel. 666320384, 22 7797098
e-mail: [email protected]

[ Dla pewności sprawdź, czy nic się nie zmieniło na stronie źródłowej - link poniżej. ]
reklama


Sprawdź wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
Bądź na bieżąco z wydarzeniami!
Sprawdź, co dzieje się w ten weekend!
Postaw nam kawę