Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

BMW Art Club: Digital Grotesque III | Michael Hansmeyer

BMW Art Club: Digital Grotesque III | Michael Hansmeyer

reklama
📅 Data: sobota, 22 października 2022

⏰ Godzina rozpoczęcia: 12:00

📌 Miejsce: Warszawa - Mokotów, Nowy Teatr, Madalińskiego 10/16 (pokaż na mapie)
   udostępnij tweetnij wykop


[English version below]

DIGITAL GROTESQUE III
Michael Hansmeyer
BMW Art Club. Przyszłość to sztuka
◾️ 6-22.10, 12:00-20:00*
◾️ Sala prób, Foyer
◾️ wstęp wolny
*W dniach 13-16.10 wystawa czynna do 18:00

BMW prezentuje trzecią odsłonę projektu artystycznego BMW Art Club. Przyszłość to sztuka. Artystą tegorocznej edycji jest Michael Hansmeyer, który na specjalne zamówienie BMW przygotowuje monumentalną 360-stopniową projekcję multimedialną oraz architektoniczną rzeźbę zaprojektowaną przy użyciu sztucznej inteligencji, która będzie kontrapunktem pracy wideo.
„Digital Grotesque” to flagowy projekt Hansmeyera, który twórca doskonali od lat. Pracuje nad jego każdym aspektem: od pisania programów i algorytmów używających sztucznej inteligencji, przez druk 3D na najwyższym istniejącym poziomie skomplikowania, aż po wymagającą chirurgicznej precyzji pracę rąk, czyli finalne wykończenie instalacji. Zaprojektowane specjalnie do przestrzeni Nowego Teatru dzieło pozwoli – dosłownie – dotknąć efektu pracy tworzonych przez artystę algorytmów.
Artysta przygotowuje na nasze zamówienie immersyjną instalację multimedialną ‘Digital Grotesque III’ oraz dopełniającą świat wirtualny rzeźbę inspirowaną antycznymi kolumnami. Znakiem rozpoznawczym tego twórcy jest zaprzęganie maszyn i inteligentnych algorytmów do poznawania i tworzenia piękna. Jego praktyka artystyczna jest swoistym laboratorium eksperymentowania z nowymi możliwościami, które rozwój inteligentnych technologii otwiera przed nami w dziedzinach kształtowania przestrzeni, a także kreowania piękna – wyjaśnia Szabłowski.
Jak mówi sam Michael Hansmeyer: interesuje mnie, w jaki sposób rozwój technologii redefiniuje na naszych oczach to, co w architekturze i designie możliwe jest do zrobienia, a przede wszystkim do pomyślenia. Algorytmy są według mnie narzędziem, ale takim, które w partnerstwie z człowiekiem jest w stanie pomóc mu zrozumieć siebie, rozpoznać swoje możliwości, a nawet przybliżyć się do uchwycenia natury tak ulotnego pojęcia, jak piękno.

Wystawę „Digital Grotesque III” w ramach BMW Art Club. Przyszłość to sztuka 2022 będzie można obejrzeć od 6 do 22 października w Nowym Teatrze w Warszawie. Wystawa będzie niebiletowana i dostępna dla wszystkich odwiedzających Nowy Teatr. Tym gestem BMW wpisuje się w trend jak najszerszego udostępniania kultury, silny szczególnie w post-pandemicznym świecie. Marka świadomie kreuje nową formę mecenatu kultury.

Michael Hansmeyer (ur. 1973) jest architektem i programistą, który bada i praktykuje innowacyjne możliwości związane z wykorzystaniem algorytmów do generowania i wytwarzania form architektonicznych. Twórczość Hansmeyera, którą artysta określa jan projektowania, sztuk wizualnych, kodowania oraz studiów nad uczeniem mko „architekturę obliczeniową”, rozgrywa się na przecięciu dziedziaszynowym w kontekście poszukiwań estetycznych. Hansmayer tworzy formy istniejące zarówno w rzeczywistości wirtualnej, jak również instalacje, przestrzenie i obiekty architektoniczne wytwarzane za pomocą technik drukowania 3D.
Jego dzieła prezentowane były m.in. w Mori Art Museum w Tokio, w Grand Palais, Centre Pompidou oraz Palais de Tokyo w Paryżu, Museum of Arts and Design w Nowym Jorku, Martin Gropius Bau w Berlinie, a także w ramach Design Miami / Basel oraz Gwangju Design Biennale. Jako architekt współpracował z wiodącymi światowymi studiami architektonicznymi (m.in. Arata Isozaki & Associates, Herzog & De Meuron Architects). Obecnie jest związany z CAAD (katedrą komputerowego wspomagania projektowania architektonicznego) na wydziale architektury ETH (Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii) w Zurychu. Mieszka i pracuje w Monachium.

BMW Art Club. Przyszłość to sztuka to obliczone na wiele lat działania kulturalne inspirowane przez BMW, a realizowane we współpracy z wyznaczającymi nowe ścieżki artystami oraz najważniejszymi polskimi instytucjami kultury. W poprzednich edycjach BMW Art Club uczestniczyli Boris Kudlička i Teatr Wielki – Opera Narodowa oraz Witek Orski wraz z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach.
Jako mecenas sztuki BMW realizuje innowacyjne projekty artystyczne na całym świecie. Marka aktywnie angażuje się w ochronę i rozwój światowej kultury. Ma na koncie współprace z wiodącymi artystami XX wieku, od Andy’ego Warhola, przez Jeffa Koonsa po Jenny Holzer. Swoje projekty BMW realizowało we współpracy z Tate Modern, Teatro alla Scala czy Art Basel. W wydarzeniach artystycznych powstałych dzięki BMW sztuka swobodnie czerpie z technologii, zwracając się ku przyszłości. Dzięki temu powstają wizjonerskie wydarzenia i działania, które oddają ducha marki.

Organizator: BMW Group Polska
Partner: Nowy Teatr w Warszawie
Partner technologiczny: EPSON

----- / ENGLISH / -----

DIGITAL GROTESQUE III
Michael Hansmeyer
BMW Art Club. The future is art
◾️ 6-22.10, 12:00-20:00*
◾️ Sala prób, Foyer
◾️ free admission
*between October 13th and 16th the exhibition is open to 6:30 p.m. only

BMW presents the third instalment of the “BMW Art Club. The future is art” project. This year’s artist is Michael Hansmeyer, who has been commissioned by BMW to create a monumental 360-degree multimedia projection and an architectural sculpture designed using artificial intelligence, which will be the counterpoint of the video.
“Digital Grotesque” is Hansmeyer’s flagship project, which the artist has been perfecting for years. He works on every aspect of it: from writing code and algorithms using artificial intelligence, to 3D printing at the highest level of complexity currently possible, to the handiwork that requires surgical precision – the finishing of the installation. Designed especially for the Nowy Teatr space, the work will allow us to – literally – touch the effect of the algorithms created by the artist.
As BMW Art Club project curator Stach Szabłowski reveals: “For our commission, the artist is preparing an immersive multimedia installation called ‘Digital Grotesque’ and a sculpture inspired by ancient columns to complement the virtual world. His hallmark is harnessing machines and intelligent algorithms to explore and create beauty. His artistic practice is a kind of laboratory for experimenting with the new possibilities that the development of intelligent technologies opens up for us in the fields of shaping space as well as creating beauty,” explains Szabłowski.
As Michael Hansmeyer himself explains: “I am interested in how developments in technology are redefining before our very eyes what is possible in architecture and design and, above all, what is conceivable. In my opinion, algorithms are a tool, but one that, in partnership with humans, is able to help them understand themselves, recognize their capabilities and even come closer to grasping the nature of such a fleeting concept as beauty.”
BMW is a pioneer of new technologies, setting trends in sustainable mobility. At the Research and Innovation Center (FIZ) in Munich, BMW creates solutions that shape the future. Michael Hansmeyer’s art combines the latest advances in programming and artificial intelligence with unrestrained creativity, for which tomorrow is the horizon. For his art practice, a visit to the FIZ in Munich was an inspiring and opening experience, and for BMW, the selection of the artist for this year’s BMW Art Club was in turn a natural fit with the brand’s core values.

The exhibition “Digital Grotesque” as part of BMW Art Club. The Future is Art 2022 will be on show from 6 to 22 October at the Nowy Teatr in Warsaw.
The entry will be free to all visitors of the Nowy Teatr. With this gesture, BMW fits in with the trend of making culture as widely available as possible, which has become stronger especially in a post-pandemic world. The brand is consciously creating a new form of cultural patronage.

Michael Hansmeyer (born 1973) is an architect and programmer who explores and practices the innovative possibilities associated with the use of algorithms to generate and produce architectural forms. Hansmeyer’s work, which the artist describes as “computational architecture”, plays out at the intersection of the fields of design, visual art, coding and machine learning studies in the context of aesthetic exploration. Hansmayer creates forms that exist in virtual reality as well as installations, spaces and architectural objects produced using 3D printing techniques.
His works have been exhibited at the Mori Art Museum in Tokyo, the Grand Palais, the Centre Pompidou and the Palais de Tokyo in Paris, the Museum of Arts and Design in New York, the Martin Gropius Bau in Berlin, and as part of the Design Miami / Basel and Gwangju Design Biennale, among others. As an architect, he worked with the world’s leading architectural studios (e.g. Arata Isozaki & Associates, Herzog & De Meuron Architects). He is currently affiliated with the CAAD (chair of computer-aided architectural design) at the Faculty of Architecture at the ETH (Swiss Federal Institute of Technology) in Zurich. He lives and works in Munich.

Organiser: BMW Group Polska
Partner: Nowy Teatr w Warszawie
Technology partner: EPSON

To wydarzenie już minęło.
Sprawdź nadchodzące wydarzenia w dzielnicy Mokotów lub w kategoriach: wystawa po angielsku


[ Dla pewności sprawdź, czy nic się nie zmieniło na stronie źródłowej - link poniżej. ]
reklama


Sprawdź wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
Bądź na bieżąco z wydarzeniami!
Sprawdź, co dzieje się w ten weekend!
Postaw nam kawę